Aktuality

Sanace větrného mlýna v Novém Dvoře – Bílovci

Mezi celodřevěné konstrukce, se kterými se v naší praxi z hlediska napadení dřevokazným hmyzem setkáváme, patří i větrné mlýny. Jeden takový v osadě Bravinné – Dolní Nový Dvůr, zachovaný do dnešních dnů ve své téměř původní podobě, prošel horkovzdušnou sanací v posledním červencovém týdnu.

Sanace Tenorova mlýna v Sychotíně u Kunštátu

Další zajímavou realizací letošního roku byla sanace bývalého vodního mlýna v Sychotíně u Kunštátu. Bývalý vodní mlýn v Sychotíně, podle posledního mlynářského rodu zvaný Tenorův, se nachází v údolí potoka Petrůvka pod Kunštátským zámkem. Během termosanace nás potrápilo počasí a zvýšená vlhkost objektu.

Průzkum renesančních stropů na zámku Nový Hrad

Začátkem července 2016 jsem měli možnost podílet se na systematické rekonstrukci a záchraně jimlínského zámku Nový Hrad v Ústeckém kraji. Historie zámku sahá až do 13. století, kdy jsou poprvé zmiňováni páni z Jimlína. Zámek skrývá nejucelenější soubor renesančních malovaných stropů v ČR. A právě tyto stropy byly podrobeny odbornému průzkumu.

Sanace roubenky ve Frýdlantu – první termosanace roku 2016

První sanací roku 2016 se stala horkovzdušná sanace roubenky ve Frýdlantu nad Ostravicí. Roubený objekt sice nebyl zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek, přesto se ho soukromý investor rozhodl zachránit. Drobná roubenka byla při sanaci kompletně zabalena do termoizolační fólie. Podívejte se, jak to dopadlo.

Průzkum krovu kostela sv. Rocha v areálu Strahovského kláštera

Nejzajímavější událostí měsíce dubna 2016 byl bezesporu diagnostický průzkum krovové konstrukce kostela sv. Rocha v areálu Strahovského kláštera v Praze – Hradčanech. Hlavním cílem diagnostického průzkumu zpracovaného ve formě odborného posudku bylo určení druhu, rozsahu a stupně biotického napadení krovu.

Seminář Brno: Způsoby sanace dřevěných konstrukcí historických staveb

Metodické pracoviště Sanace dřeva uspořádalo dne 29. dubna 2016 odborný seminář na téma Způsoby sanace dřevěných konstrukcí historických staveb. Seminář probíhal v reprezentativním prostředí auly Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně pod záštitou pana doc. Ing. arch. Jana Hrubého, CSc., děkana fakulty, kterého nám bylo ctí na semináři rovněž přivítat.

Ekologické ocenění Modrý anděl pro termosanaci

Metoda likvidace dřevokazného hmyzu pomocí horkého vzduchu (termosanace) byla v Německu již v roce 2011 oceněna ekoznačkou Modrý anděl (Der Blaue Engel) udělovanou zvláště ekologicky šetrným výrobkům a službám.

Průzkum kostela sv. Jiří v Horním Slavkově

Koncem listopadu 2015 jsme byli pozváni k diagnostické prohlídce kostela sv. Jiří v Horním Slavkově. Měli jsme za úkol komplexně posoudit objekt kostela z hlediska výskytu dřevomorky domácí (Serpula lacrymans) a navrhnout opatření proti opětovnému výskytu a napadení nových dřevěných konstrukcí touto dřevokaznou houbou.

Termosanace kostela v Šenově

V polovině září 2015 prováděla společnost Thermo Sanace s.r.o. další z řady zajímavých horkovzdušných sanací historických staveb – tentokrát naši společnost oslovila římskokatolická farnost v Šenově u Nového Jičína, vlastník zdejšího kostela sv. Martina, který se měl stát předmětem prací.

Mezinárodní konference DIGI 2015

V rámci prezentace našeho digitálního mikroskopu Keyence VHX-S550E a možností jeho využití při screeningových analýzách historických artefaktů jsme v roli přednášejících zavítali na Mezinárodní konferenci DIGI 2015, která se konala 26. a 27. listopadu v kongresovém sále IKEMu.

Napište nám

Partneři

 • propamatky.cz
 • vsb-stavebni-ostrava
 • vsb-elektrotechnika
 • tu-zvolen
 • karlova-univerzita
 • elektrotechnika
 • fast
 • cvut-praha
 • univerzita-bratislava
 • univerita-zilina
 • mendelu
 • drevarsky-ustav-breznice
 • mbu
 • macro-praha
 • vta
 • msk
 • avo