Sanace

Termosanace krovů lodi a presbyteria kostela sv. Barbory v Zábřehu

Datum: 28.8.2012 Kostel sv. Barbory na horním konci města, za bývalými hradbami, představuje jednu z nejstarších sakrálních památek v Zábřehu. Přestože se první zmínka o kostele se činí až ve 2. polovině 15. století, dodnes na starší stavební etapu upozorňuje zachovalý gotický presbytář a masivní průčelní věž se zvonicí. Ve 2. polovině 20. století se památka […]

Termosanace krovů hasičské zbrojnice v Mošnově

Ve dnech 6. a 7. května 2012 naši pracovníci prováděli záchrannou termosanaci krovů nad objektem hasičské zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů v Mošnově. Krovy historické zbrojnice byly silně napadeny aktivním dřevokazným hmyzem – tesaříkem krovovým. Po zvážení všech ekonomických hledisek se investor akce – Obec Mošnov – rozhodl právě pro termosanaci. Krovy byly staticky v pořádku, […]

Mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder

Ve dnech 17. – 19. října 2011 prováděla firma Thermo Sanace s.r.o. velmi zajímavou zakázku, která byla zároveň velkou výzvou a školením v jednom. Poprvé byla metoda termosanace využita při ošetření vzácné originální dřevěné mlýnské technologie a stavebních konstrukcí technické památky, kterou představuje mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder. Majitelé památky, manželé Věra a Jaroslav […]

Termosanace evangelického kostela v obci Rovečné

Datum: 30.9.2011 Na konci září roku 2011 prováděli pracovníci společnosti Thermo Sanace s.r.o. termosanaci evangelického kostela v obci Rovečné na Vysočina. Historizující kostel z konce 19. století tvoří významnou dominantu obce a je dodnes pravidelně navštěvován k evangelickým bohoslužbám. Velké ohrožení památky představoval aktivní dřevokazný hmyz – tesařík krovový – který se ve velké míře […]

Termosanace presbyteria katedrály sv. Martina v Bratislavě

Datum: 8.8.2011 Katedrála sv. Martina v Bratislavě – Starém Městě. Představuje jeden z nejvýznamnějších a architektonicky nejcennějších chrámů na území Slovenské republiky a bývalého Uherska. Gotická stavba vznikla ve 14. století na místě starší kaple a pozdější románské baziliky. Koncem 15. století nabyl chrám současného rozměru poté, co byla zahájena stavba dnešní svatyně. Po nákladné barokizaci v 17. […]

Termosanace bývalého mlýna v obci Dolní Němčí

Datum: 12.6.2011 Termosanace krovů a historických trámových stropů památkově chráněného objektu bývalého mlýna v obci Dolní Němčí na Uherskohradišťsku napadených aktivním červotočem a tesaříkem krovovým.Objekt bývalého mlýna není zajímavý pro svou technologii, která se v objektu už přes sto let nenachází, ale jako ryzí ukázka stylu venkovského života před sto lety a původních technologií výstavby. Interiér […]

Sanace zemědělské usedlosti v Maříži

Datum:28.4.2011 První prováděnou termosanační akcí roku 2011 byla termosanace trámových stropů histoprické venkovské usedlosti v obci Maříž u Slavonic. K rekreačním účelům stylově upravené stavení však ěmlo pro své majitele jednu výraznou komplikaci, a tou byla slyšitelná a viditelná aktivita tesaříka krovového v masivních vazných stropnách trámech a deskovém podbití stropů. Termosanační práce se skládaly z […]

Velká Lhota – sanace krovu Horního kostela

Datum: 16.9.2010 V září roku 2010 provedla fa. Thermo Sanace s.r.o. úspěšnou likvidaci aktivního tesaříka krovového v krovu Horního kostela ve Velké Lhotě u Dačic. Provádění horkovzdušné sanace dřevěných konstrukcí napadených dřevokazným hmyzem je účinná a ekologická metoda hubení biologických škůdců napadajících dřevo známá především v západních částech Evropy. V případech historických krovů a konstrukcí je […]

Kozlovice – první termosanace v ČR

Datum: 15.6.2010 První likvidaci dřevokazného hmyzu horkým vzduchem provedla v ČR firma Thermo Sanace s.r.o. za účasti svých německých partnerů v obci Kozlovice (okr. Frýdek-Místek) na krovech historické budovy místního fojtství. Současně s termosanací byl v areálu fojtství pořádán odborný seminář na téma zachování historikcýh dřevěných konstrukcí za účasti předních odborníků z České i Slovenské […]

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo