Seminare

seminář: Pečujeme o památky

Kroměříž – Dne 15. 6. 2017 uspořádal Klub UNESCO Kroměříž ve spolupráci s městem Kroměříž, odborem kultury a památkové péče Zlínského kraje, Národním památkovým ústavem, ÚOP v Kroměříži, NIPOS a národním dobrovolnickým centrem Hestia seminář nazvaný Pečujeme o památky: příklady dobré praxe aktivit neziskových a dobrovolnických organizací. Akce se uskutečnila v rámci Dnů zahrad a zámků v Metodickém centru zahradní kultury Květná zahrada v Kroměříži.

Památky z ptačí perspektivy

Ve dnech 14.–15. března se na Masarykově koleji v Praze uskutečnil 17. ročník konference Obnova památek zaměřený tentokrát na střechy historických budov.

Dřevo a opravy historických budov

Ve čtvrtek 1. prosince 2016 se od časných ranních hodin začal plnit přednáškový sál Městské knihovny v Praze pracovníky památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správci památkových a církevních objektů, restaurátory, konzervátory, architekty, projektanty, studenty a učiteli odborných škol a mnohými zájemci z řad odborné i laické veřejnosti. Důvod byl jasný, konal se další ročník semináře pořádané Společností pro technologie ochrany památek – STOP.

Konference a pracovní setkání programu EUREKA 2016

Závěrečnou, v pořadí již čtvrtou konferenci programu EUREKA E!7614 jsme navštívili v říjnu letošního roku. Program konference a pracovního setkání EUREKA, pořádaný našimi kolegy ze Stavební fakulty VUT Brno, byl věnován systému sledování vybraných parametrů porézních látek metodou EIS.

Fórum na téma systematického přístupu k uchování památek dřevěné architektury – Muzeum Kiži

Díky našim zahraničním partnerům v ruském Petrozavodsku jsme měli možnost se dne 12. až 15. září zúčastnit mezinárodního vědecko-praktického fóra na téma systematického přístupu k uchování památek dřevěné architektury – „A systematic approach to the preservation of monuments of wooden architecture“. Programu se zúčastnili odborníci z celkem 10 zemí světa. Zahájení fóra proběhlo ve městě Petrozavodsk. Fórum symbolicky […]

27. Kongres Československé společnosti mikrobiologické

V září tohoto roku jsme byli hosty 27. Kongresu Československé společnosti mikrobiologické. Kongres s mezinárodní účastí a podtitulem „Mikroorganismy na prahu 21. století“ se konal 7. – 9. 9. 2016 v hotelu ILF v Praze a byl věnován všem oblastem základní i aplikované mikrobiologie a příbuzným oborům.

Seminář Brno: Způsoby sanace dřevěných konstrukcí historických staveb

Metodické pracoviště Sanace dřeva uspořádalo dne 29. dubna 2016 odborný seminář na téma Způsoby sanace dřevěných konstrukcí historických staveb. Seminář probíhal v reprezentativním prostředí auly Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně pod záštitou pana doc. Ing. arch. Jana Hrubého, CSc., děkana fakulty, kterého nám bylo ctí na semináři rovněž přivítat.

Mezinárodní konference DIGI 2015

V rámci prezentace našeho digitálního mikroskopu Keyence VHX-S550E a možností jeho využití při screeningových analýzách historických artefaktů jsme v roli přednášejících zavítali na Mezinárodní konferenci DIGI 2015, která se konala 26. a 27. listopadu v kongresovém sále IKEMu.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo