Úvod Reference Aktuality 10 let PROPAMÁTKY

10 let PROPAMÁTKY

Praha – V pondělí 13. 11. 2017 oslavil Institut pro památky a kulturu, provozovatel portálu PROPAMÁTKY, desáté výročí existence. Za dobu své činnosti má za sebou řadu významných počinů na poli šíření osvěty a příkladů dobré praxe v péči o kulturní dědictví. Dodnes patří mezi hlavní cíle Institutu šíření informací, vzdělávání a propojování aktivit souvisejících se záchranou, obnovou, financováním a využíváním kulturního dědictví. Jedním z prvních a nejviditelnějších projektů se stal portál PROPAMÁTKY, který poskytuje přehled dotací, veřejných sbírek, prezentuje odborné firmy i jednotlivce se zkušenostmi při obnově památek.

Redakce portálu vydává vlastní tištěný časopis, bulletin a sborníky. Pořádá pravidelné konference, semináře a nabízí i poradenství. Institut pro památky a kulturu organizuje také projekt zacílený na úspěšné financování kulturního dědictví MÁME VYBRÁNO a podílí se na řadě dalších akcí.

PROPAMÁTKY jsou ojedinělé ještě v dalším ohledu – jsou sociálním podnikem, který vytváří pracovní příležitosti pro zdravotně znevýhodněné. Motivací celého kolektivu je nejenom pomoc při opravě památek, ale především budování vztahu k nim.

Společnost Thermo Sanance, s.r.o. je dlouhodobě jedním z hlavních partnerů Institutu. Vážíme si záslužné práce, kterou může Institut i díky naší podpoře realizovat a panu řediteli Ing. Aleši Kozákovi a celému jeho pracovnímu kolektivu přejeme mnoho sil, invence a entuziasmu do dalších let.

Více foto na PROPAMÁTKY: https://www.facebook.com/propamatky/

Titulní foto: zdroj propamátky

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo