Úvod Reference Aktuality 10 let PROPAMÁTKY

10 let PROPAMÁTKY

Praha – V pondělí 13. 11. 2017 oslavil Institut pro památky a kulturu, provozovatel portálu PROPAMÁTKY, desáté výročí existence. Za dobu své činnosti má za sebou řadu významných počinů na poli šíření osvěty a příkladů dobré praxe v péči o kulturní dědictví. Dodnes patří mezi hlavní cíle Institutu šíření informací, vzdělávání a propojování aktivit souvisejících se záchranou, obnovou, financováním a využíváním kulturního dědictví. Jedním z prvních a nejviditelnějších projektů se stal portál PROPAMÁTKY, který poskytuje přehled dotací, veřejných sbírek, prezentuje odborné firmy i jednotlivce se zkušenostmi při obnově památek.

Redakce portálu vydává vlastní tištěný časopis, bulletin a sborníky. Pořádá pravidelné konference, semináře a nabízí i poradenství. Institut pro památky a kulturu organizuje také projekt zacílený na úspěšné financování kulturního dědictví MÁME VYBRÁNO a podílí se na řadě dalších akcí.

PROPAMÁTKY jsou ojedinělé ještě v dalším ohledu – jsou sociálním podnikem, který vytváří pracovní příležitosti pro zdravotně znevýhodněné. Motivací celého kolektivu je nejenom pomoc při opravě památek, ale především budování vztahu k nim.

Společnost Thermo Sanance, s.r.o. je dlouhodobě jedním z hlavních partnerů Institutu. Vážíme si záslužné práce, kterou může Institut i díky naší podpoře realizovat a panu řediteli Ing. Aleši Kozákovi a celému jeho pracovnímu kolektivu přejeme mnoho sil, invence a entuziasmu do dalších let.

Více foto na PROPAMÁTKY: https://www.facebook.com/propamatky/

Titulní foto: zdroj propamátky

Napište nám

Partneři

 • propamatky.cz
 • vsb-stavebni-ostrava
 • vsb-elektrotechnika
 • tu-zvolen
 • karlova-univerzita
 • elektrotechnika
 • fast
 • cvut-praha
 • univerzita-bratislava
 • univerita-zilina
 • mendelu
 • drevarsky-ustav-breznice
 • mbu
 • macro-praha
 • vta
 • msk
 • avo