Úvod Reference Aktuality 27. Kongres Československé společnosti mikrobiologické

27. Kongres Československé společnosti mikrobiologické

V září tohoto roku jsme byli hosty 27. Kongresu Československé společnosti mikrobiologické. Kongres s mezinárodní účastí a podtitulem „Mikroorganismy na prahu 21. století“ se konal 7. – 9. 9. 2016 v hotelu ILF v Praze a byl věnován všem oblastem základní i aplikované mikrobiologie a příbuzným oborům.

V rámci kongresu zaznělo celkem 32 přednášek v češtině, 19 ve slovenštině a 22 v angličtině. Posterová sekce čítala na 90 posterů s odbornou tématikou. Metodické pracoviště v Brně společnosti Thermo Sanace s.r.o. se na kongresu podílela workshopem na téma Biodegradace kulturních památek. Přednášky na téma „Biotická degradace v oblasti kulturních památek“ a zodpovídání odborných otázek v diskuzi se chopila vedoucí metodického pracoviště v Brně paní Ing. Andrea Nasswettrová, Ph. D., MBA. Výborný zvací letáček stejně jako zázemí pro přednášení nám nachystali pořadatelé a naši kolegové z Mikrobiologického ústavu AV ČR v.v.i. pan Doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. a Bc. Karel Švec. Velice jim děkujeme za udělené slovo a zároveň děkujeme posluchačům, jejichž počet a zájem předčil naše očekávání.

Více o 27. Kongresu ČSSM 2016 se můžete dozvědět na stránkách Československé společnosti mikrobiologické ZDE.

 

skenovani

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo