Úvod Reference Aktuality Mecenáš věří v budoucnost

Mecenáš věří v budoucnost

Praha – V úterý 29. 5. 2018 se uskutečnila v krásných prostorách barokního refektáře kláštera dominikánů u sv. Jiljí v Praze tradiční konference spojená s vyhlášením výsledků soutěže o nejúspěšnější sbírku na obnovu kulturní památky nazvané MÁME VYBRÁNO.

Letošní ročník konference pořádané Institutem pro památky a kulturu byl zaměřený zejména na problematiku dárcovství a roli mecenášů při záchraně kulturního dědictví. Pozornost byla věnována rovněž otázkám dotací, veřejných sbírek a také nezastupitelné práci dobrovolníků.

Skvělá příprava, organizace a řada zajímavých přednášejících vytvořily ze setkání nevšední událost, jejíž slavnostní atmosféra byla umocněna jedinečným interiérem dominikánského kláštera, který této akci tradičně poskytuje své zázemí.

Ať neví levice, co dělá pravice

Toto biblické přísloví vystihuje podstatu neokázalé pomoci, která pomáhá tam, kde je to potřeba. V průběhu konference se diskutovalo o mecenáších, altruistech, filantropech, patronech a ochráncích umění, kteří bez nároků na vlastní prospěch či uznání poskytují nezištně štědrou podporu památkám, které ji mnohdy zoufale potřebují a jinde nenachází. Mecenáši se angažují právě tam, kde to někdo jiný neudělá a svojí vírou v budoucnost a osobním nasazením přispívají k záchraně ohrožených kulturních hodnot.

Mimořádně zajímavé byly odpolední panelové diskuse, řízené zkušenými moderátory. Mezi pozvanými zazářila zakladatelka firmy SIKO Jaroslava Valová, majitel zámku Žďár nad Sázavou Constantin Kinský, či filantropka a mecenáška Dadja Altenburg-Kohl.

Večer patřil oceněným

Projekt MÁME VYBRÁNO již sedmým rokem upozorňuje na příběhy památek, které se daří zachraňovat a opravovat za pomoci veřejných sbírek. Již tradičně se hodnotí finančně nejúspěšnější sbírka. Kromě ní ale mohli lidé hlasovat v Ceně veřejnosti. Kvalitu prezentace sbírek pro změnu posuzovala redakce portálu PROPAMÁTKY. Letos poprvé bylo uděleno také čestné uznání.

Finančně nejúspěšnější se stala sbírka na obnovu požárem zničeného Libušína na Pustevnách ve správě Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Cenu veřejnosti určili lidé on-line hlasováním a deset finalistů si rozdělilo odměnu ve výši 100 tisíc korun. Nejlépe se umístila veřejná sbírka na rozšíření kostela Panny Marie Královny míru v Praze-Lhotce.

Cenu redakce PROPAMÁTKY za nevšední prezentaci obdržela veřejná sbírka na záchranu zříceniny zámku Zvířetice vyhlášená městem Bakov nad Jizerou.

Letos poprvé se také udílelo Čestné uznání za dlouhodobý přínos při financování obnovy památek. Získala jej Jaroslava Valová, zakladatelka firmy SIKO, která podpořila opravu střechy kostela v Čimelicích, varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši nebo sbírku na nové varhany v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

Všem oceněným srdečně gratulujeme a přejeme mnoho entuziasmu do další práce.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo