Úvod Reference Aktuality Naděje má z buku křídla a srdce z dřeva lipového

Naděje má z buku křídla a srdce z dřeva lipového

Praha – Neutuchající naději a srdce na pravém místě musí mít každý, kdo pracuje v oblasti památkové péče a usiluje se o záchranu hmotného kulturního dědictví. Ve čtvrtek 4. 4. 2019 se sešlo v Praze v sídle Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na tři desítky lidí, které svůj život zasvětili dřevěným historickým konstrukcím, průzkumům, a záchraně tohoto jedinečného typu artefaktů. Pod záštitou Společnosti pro technologie ochrany památek – STOP se uskutečnil seminář nazvaný Atributy průzkumů dřevěných konstrukcí památkových objektů. Odbornou garanci nad akcí převzali dva zkušení odborníci: Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA  vedoucí metodického pracoviště společnosti Thermo Sanance, s.r.o. a Ing. arch. Ondřej Šefců, ředitel NPÚ ÚOP v Praze.

Seminář účastníkům poskytl ucelený přehled průzkumů, které sehrávají klíčovou roli při rekonstrukci dřevěných prvků památkových objektů. Zaměřil se na specifikaci jednotlivých diagnostických metod s ohledem na potřeby projektové dokumentace. Posluchači byli rovněž seznámeni s výstupy jednotlivých průzkumů, jejich správnou interpretací a limity. Setkání vytvořilo jedinečnou příležitost k diskusi o nutnosti průzkumů, jejich financování a negativních dopadech absence průzkumů při rekonstrukcích a opravách památkových objektů.

Předávání a sdílení praktických zkušeností se na semináři snoubilo se závěry vědeckých výzkumů. Zástupci jednotlivých ústavů Akademie věd si díky STOPce podávají ruku s architekty a představiteli aplikační sféry a společně usilují o dobrou věc – záchranu historických dřevěných konstrukcí, z jejich práce i přednášek čiší naděje a také fakt, že mají srdce na pravém místě. Takové bohulibé úsilí by musel ocenit i anděl z básně Jana Skácela…

„Někdy se anděl na nás hněvá,

anděla máme každý svého

a naděje má z buku křídla

a srdce z dřeva lipového.“

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo