Úvod Reference Aktuality Nehoří. Jednou provždy nehoří …

Nehoří. Jednou provždy nehoří …

Nehoří. Jednou provždy nehoří …

 

Brno – Výrok, který je všem dobře známý z oblíbeného českého filmu Pelíšky, je současně snem všech majitelů památkově chráněných objektů, cenných artefaktů, pracovníků v oblasti památkové péče, či docela obyčejných majitelů rodinných domu a tradičních roubených chalup. V současnosti totiž na trhu neexistuje produkt, který by takové očekávání naplnil a současně byl bezpečný z hlediska netoxicity spalin při hoření, či dokonce využíval suroviny z místních obnovitelných zdrojů.

sym_logo

Vývoj nového nátěrového prostředku

Změna je takříkajíc na spadnutí. Naděje všech, kteří se obávají zhoubného působení ohně na dřevěné konstrukční prvky, se upínají k výsledkům výzkumného záměru, který je pod názvem „Vývoj nového nátěrového prostředku se zvýšenou odolností proti hoření pro památkově chráněné objekty“ od června letošního roku realizován v rámci programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji.

Výzkum je postavený na spolupráci společnosti Thermo Sanace s.r.o. s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. prostřednictvím transferu znalostí v oblasti nových materiálů. Výzkum výrazně přispěje k vývoji nového nátěrového prostředku potlačujícího hoření dřeva právě s využitím obnovitelných surovin z místních zdrojů.

 

Nanomateriály součástí ochrany

Cílem spolupráce je využití nejnovějších vědeckých poznatků v oblasti makromolekulární chemie a nanomateriálů. Nový ochranný prostředek na dřevo bude splňovat nejen vysoké nároky současné legislativy na nezávadnost vůči zdraví obyvatel i životnímu prostředí, ale i přísné požadavky orgánů památkové péče na vzhled a vlastnosti nátěrů vhodných pro použití v památkově chráněných objektech. Vzhledem k vysokému výskytu dřevěných staveb lidové architektury, sakrálních objektů a historických sídel na území Moravskoslezského kraje předpokládáme dobré uplatnění výrobku na trhu.

 

Šetrný k životnímu prostředí

Unikátní složení přípravku zajistí, že v průběhu celého „životního cyklu (výroba-aplikace-likvidace)“ nebude mít přípravek nežádoucí vliv na zdraví lidí a životní prostředí (vzduch, odpadní vody, půdy, živé organismy) a to ani v případě zahoření ošetřené konstrukce.

Spojením odborných znalostí Ústavu makromolekulární chemie a aplikačních možností firmy Thermo Sanace s.r.o. dojde ke zvýšení efektivity výzkumu a vývoje a bude urychlen transfer výsledků do aplikační sféry vedoucí k zachování historické a kulturní hodnoty objektů v Moravskoslezském kraji. Hlavním přínosem projektu pro cílové skupiny bude udržení a zachování kulturního dědictví.

Napište nám

Partneři

 • propamatky.cz
 • vsb-stavebni-ostrava
 • vsb-elektrotechnika
 • tu-zvolen
 • karlova-univerzita
 • elektrotechnika
 • fast
 • cvut-praha
 • univerzita-bratislava
 • univerita-zilina
 • mendelu
 • drevarsky-ustav-breznice
 • mbu
 • macro-praha
 • vta
 • msk
 • avo