Úvod Reference Aktuality Není hrad jako hrad

Není hrad jako hrad

Letohrad – V podhůří Orlických hor při soutoku Tiché Orlice a Lukavického potoka se rozkládá městečko Letohrad, kterému vévodí majestátní budova zámku. Zámek Letohrad (dříve Kyšperk) je nemovitou kulturní památkou tvořenou čtyřmi křídly a přilehlou barokní kaplí.

Zámek vznikl jako raně barokní stavba na místě původní tvrze v druhé polovině 17. století a později byl několikrát přestavován. Poslední slohové úpravy zámku proběhly v první polovině 19. století, kdy byl odstraněn jižní spojovací trakt, severní trakt byl doplněn arkádami a hlavní branou. V běhu času došlo k dalším dílčím úpravám v souvislosti s měnícím se využitím objektu a na počátku 20. století byla fasáda celého zámku pojednána pseudoklasicisticky včetně nových říms a frontonů oken.

Východní křídlo pod tvrdou palbou

Východní křídlo má tři nadzemní podlaží na obdélném půdorysu a valbovou střechu. Uprostřed je vložena masivní čtyřboká hodinová věž s dřevěnou štenýřovou konstrukcí. Vnější líc věže je omítaný, střechu tvoří oplechovaná cibulová báně s lucernou.

Krovová konstrukce zámku byla masivně napadena dřevokazným hmyzem – červotočem a tesaříkem krovovým, který likviduje dřevní hmotu a narušuje statickou únosnost jednotlivých prvků.

V jednoduchosti je krása

Účinným řešením tohoto závažného problému je horkovzdušná sanace, která se na zámku uskutečnila v týdnu od 8. 7. 2019. Prohřátím dřevěných částí na teplotu nad 55°C došlo k zahubení veškerých vývojových stádií dřevokazného hmyzu a krov může dále plnit svou funkci.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo