Úvod Reference Aktuality Není hrad jako hrad

Není hrad jako hrad

Letohrad – V podhůří Orlických hor při soutoku Tiché Orlice a Lukavického potoka se rozkládá městečko Letohrad, kterému vévodí majestátní budova zámku. Zámek Letohrad (dříve Kyšperk) je nemovitou kulturní památkou tvořenou čtyřmi křídly a přilehlou barokní kaplí.

Zámek vznikl jako raně barokní stavba na místě původní tvrze v druhé polovině 17. století a později byl několikrát přestavován. Poslední slohové úpravy zámku proběhly v první polovině 19. století, kdy byl odstraněn jižní spojovací trakt, severní trakt byl doplněn arkádami a hlavní branou. V běhu času došlo k dalším dílčím úpravám v souvislosti s měnícím se využitím objektu a na počátku 20. století byla fasáda celého zámku pojednána pseudoklasicisticky včetně nových říms a frontonů oken.

Východní křídlo pod tvrdou palbou

Východní křídlo má tři nadzemní podlaží na obdélném půdorysu a valbovou střechu. Uprostřed je vložena masivní čtyřboká hodinová věž s dřevěnou štenýřovou konstrukcí. Vnější líc věže je omítaný, střechu tvoří oplechovaná cibulová báně s lucernou.

Krovová konstrukce zámku byla masivně napadena dřevokazným hmyzem – červotočem a tesaříkem krovovým, který likviduje dřevní hmotu a narušuje statickou únosnost jednotlivých prvků.

V jednoduchosti je krása

Účinným řešením tohoto závažného problému je horkovzdušná sanace, která se na zámku uskutečnila v týdnu od 8. 7. 2019. Prohřátím dřevěných částí na teplotu nad 55°C došlo k zahubení veškerých vývojových stádií dřevokazného hmyzu a krov může dále plnit svou funkci.

Napište nám

Partneři

 • propamatky.cz
 • vsb-stavebni-ostrava
 • vsb-elektrotechnika
 • tu-zvolen
 • karlova-univerzita
 • elektrotechnika
 • fast
 • cvut-praha
 • univerzita-bratislava
 • univerita-zilina
 • mendelu
 • drevarsky-ustav-breznice
 • mbu
 • macro-praha
 • vta
 • msk
 • avo