Úvod Reference Aktuality Prozraď mi můj pane vážený, kampak vedou dveře zamčený

Prozraď mi můj pane vážený, kampak vedou dveře zamčený

Praha – Kdo by neznal slavné melodie z hudebního filmu režiséra Zdeňka Podskalského Noc na Karlštejně. Snad každému, kdo v dálce uvidí majestátní siluetu hradu, vytanou na mysl pasáže z oblíbeného českého filmového muzikálu, který je půvabnou hříčkou o císaři Karlu IV. a jeho hradě. Nejinak na tom byli i účastníci kurzu památkové péče, kteří se zúčastnili ve středu 13. 6. 2018 odborné exkurze do tohoto „svatostánku“ české historie a kultury. Úžasný zážitek nezkalila ani zatažená obloha a vytrvalý déšť, který provázel poutníky od údolí řeky Berounky až k mohutnému gotickému hradu, jenž se vypíná nad vápencovou skalní ostrožnou.

 

Karlův Týn

Hrad Karlštejn, který byl založen v roce 1348, zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl vybudován jako soukromé reprezentativní sídlo a posléze byl využíván českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. Stavba hradu byla dokončena v roce 1365, kdy byla vysvěcena kaple sv. Kříže ve Velké věži.

Na počátku husitských válek byly z bezpečnostních důvodů na Karlštejn převezeny české korunovační klenoty, které zde s krátkými přestávkami zůstaly uloženy téměř 200 let. Stavebně byl hrad po roce 1480 upraven pozdně goticky, v poslední čtvrtině 16. století potom renesančně. Dnešní vzhled získal hrad při poslední stavební úpravě z konce 19. století, vedené arch. Josefem Mockerem v duchu purismu.

Velmi působivé je zachované původní stupňovité uspořádání jednotlivých hradních budov. Od nejníže položených provozních částí předhradí, Studniční věže a purkrabského paláce stavba pokračuje majestátním pětipodlažním Císařským palácem a nad ním stojící Mariánskou věží. Na nejvyšším místě skalního ostrohu stavba hradu vrcholí monumentální, 60 m vysokou Velkou věží a systémem mohutného opevnění.

 

Nebeský Jeruzalém

Vrcholem exkurze se stala návštěva kaple svatého Kříže, ústředního posvátného prostoru hradu Karlštejna, který se nachází ve druhém patře hlavní věže. Kaple byla dokončena a vysvěcena druhým pražským arcibiskupem Janem Očkem z Vlašimi roku 1365 a zachovala se v téměř nedotčeném stavu. Klenba kaple je posázena skleněnými čočkami, jež znázorňují hvězdy, většími čočkami Slunce a Měsíce a celá je pozlacena. Navozuje tak atmosféru nebeské sféry, kde přebývá Bůh ve společenství svatých.

Jedinečný dojem tohoto sakrálního prostoru umocňuje zcela ojedinělá původní nástěnná výzdoba ze 14. století, soubor 129 deskových obrazů Mistra Theodorika.

 

Den plný zážitků

Exkurze na Karlštejn, spojená s přednáškami o management návštěvnického provozu, historie hradu, prezentací objektu v minulosti i současnosti a výstava unikátních předmětů uměleckého řemesla z doby Karla IV. a Václava IV. označovaných jako Karlštejnský poklad se stala intenzivně prožitým časem plným zážitků a zajímavých informací. Den strávený v příjemné společnosti kastelána Ing. Jaromíra Kubů  a historičky Dr. Nadi Kubů utekl jako voda. Nezbývá než věřit, že nikdo z deštěm zmáčených a promrzlých návštěvníků hradu po návratu domů nezpíval: „Lásko má, já stůňu…“.

 

Marek Matějek

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo