Úvod Reference Aktuality Sanace Rodinného domu v Dobešově

Sanace Rodinného domu v Dobešově

Proti proudu

Dobešov – V době, kdy dochází k masivnímu vylidňování venkova a stěhování mladých do velkých sídelních aglomerací, s nadějí na lepší pracovní příležitosti, bohatší kulturní a společenské vyžití a snazší život, se stále častěji najdou lidé, kteří se nebojí jít proti proudu, vnímají životní principy našich předků, rozumí hodnotám vytvořeným předchozími generacemi a pevným základům, na nichž stavěly své životy, rodiny a každodenní usilovnou práci.

Velcí myslitelé raného středověku odcházeli do ústraní, aby vytvořili jedinečná díla mimořádné hodnoty kulturní, duchovní a architektonické, jež se stala pilířem naší evropské civilizace a součástí naší svébytnosti a identity. Podobně jako oni rozhodla se úspěšná mladá žena působící v produkci kultury opustit ruch hlavního města a nalézt rajský venkovský kout, ve kterém by mohla nalézt klid na tvůrčí práci a prostor pro nalézání vnitřní rovnováhy a harmonie, která je nade všechno pozlátko a povrchní zábavu soudobé hektické společnosti.

 Hledání ryzího místa

Právě takové místo nalezla po letech usilovného hledání uprostřed malé vesničky na samé hranici kraje Vysočina a jižních Čech. Je to kout naší země nezkažený rozmary postmoderní společnosti, s ryzími sousedskými vztahy, o kterých dnes můžeme povětšinou jen číst na stránkách starých zaprášených knih, místo, kde podání ruky má stále hodnotu psané smlouvy a prosba o pomoc nezůstane nevyslyšena.

Několik desítek venkovských usedlostí rozesetých v kopcovité krajině, mohutné aleje vzrostlých dubů, javorů a lip lemující klikaté cesty, husté lesy a čistá příroda přímo vybízí k tomu, aby uspěchaný řidič sundal nohu z plynového pedálu. Zastavit u krajnice a jako dávný poutník se nechal dojmout krásou tohoto místa a klidným plynutím času, jež nám dává prostor k zamyšlení nad tím, co je v životě podstatné a cenné, kam upnout svoji energii a investovat svůj čas.

 

Záchrana usedlosti

Stěží lze nalézt lepší místo, kde osvěžit a občerstvit duši znavenou ruchem velkoměsta. A právě zde se zrodila myšlenka za záchranu prastaré usedlosti, která se pod tíhou času, ztrátou stálých obyvatel a řádného hospodáře začala poddávat okolní přírodě, do které by se jistojistě po několika letech navrátila a zanechala po sobě jen drobnou vzpomínku uprostřed bujného porostu. Bývalá

rychta s dlouhou historií se však dostala do správných rukou a začíná opět psát světlejší kapitolu do dějin tohoto místa. Po odstranění bujné vegetace se obnažil plášť budovy, která kdysi bývala stavebním klenotem na návrší nad návsí. Krásný ručně tesaný krov, jenž dosud chránil stavení před zhoubou, byl zásluhou nové majitelky zachráněn a díky horkovzdušné sanaci, jež vyřešila problém s dřevokazným hmyzem, může dále sloužit a dotvářet genia loci.

 

Né vše, co je staré, je špatné

Moderní technologie a inovace ve stavitelství, stejně jako stále rostoucí tlak na člověka, aby šel s dobou a byl „in“, nutí k rychlému podléhání krátkodobým módním trendům a bezmyšlenkovitému zbavování se starého výměnou za nové, kvalitnější, lepší… Ne vždy to však platí. Je stále těžší nalézt řemeslníky, kteří dokážou se stejnou mistrnou dovedností, umem a láskou k řemeslu a poctivé práci vytvořit dílo, které přečká generace a vypovídá o našich hodnotách, postojích, či smyslu a podstatě naší existence. A právě toto může zahlédnout dobrý pozorovatel, zahledí-li se do kulturní krajiny vytvářené usilovnou prací našich předků, či na mistrná díla tesařů, truhlářů, zedníku a mnoha dalších řemeslníků. Je dobře, že i dnes žijí lidé, kteří tyto hodnoty vnímají, vyznávají a jsou ochotni obětovat svoji energii a čas pro jejich záchranu a zachování pro další generace.

Marek Matějek

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo