Úvod Reference Aktuality Sanace kaštieľa v Ruských Pekľanech

Sanace kaštieľa v Ruských Pekľanech

Rozhodně nejvzdálenější sanací, kterou jsme prozatím realizovali, byla horkovzdušná sanace krovu klasicistního kaštieľa v Ruských Pekľanech (okres Prešov, Slovenská republika). Kaštieľ v Ruských Pekľanech je národní kulturní památkou vystavěnou v roce 1799 jako zemanské sídlo rodu Pillerovců. Tento zemanský rod získal majetek v okolí Ruských Pekľan z rukou Marie Terezie okolo roku 1800 a vybudoval zde rozsáhlý hospodářský dvůr s vlastním mlýnem, lihovarem, pilou, sýpkou a dalšími hospodářskými budovami. Jako sídlo rodiny byl Ignácem Pillerem (1768 – 1820) vystavěn kaštieľ v rokokovém stylu.

Jedná se o dvoupodlažní stavbu obdélníkového půdorysu s rizalitem v obou delších stranách. Obě podlaží jsou zaklenuta cihelnými klenbami, spodní sloužilo jako kuchyně, sklady potravin a technické zázemí domu, horní potom jako reprezentativní a obytné prostory. Kaštieľ byl původně vystavěn v rokokovém stylu, až později byl přestavěn do klasicistní podoby. Největší přestavba do současné podoby proběhla v roce 1905. Po druhé světové válce došlo k vyvlastnění kaštieľa a byly v něm umístěny státní výzkumné ústavy pro lesní výrobu a polesí Krajské správy lesů v Prešově. Potomkům rodu Pillerovců byl navrácen až v rámci restitucí.

Krov objektu je mansardový se stojatou stolicí a dvěma patry hambalků, s průběžnou vzpěrou středových sloupků plných vazeb. Střešní plášť tvořilo bednění a azbestový eternit, kterým byla střecha pokryta při opravách v roce 1913.

Horkovzdušná sanace krovu byla zahájena po sedmihodinové cestě přes Slovensko v pondělí 8. 8. 2016 příjezdem techniky na místo sanace. Po prohlédnutí objektu z hlediska připravenosti, dotěsnění prostupů ve střešním plášti a okenních otvorů ve štítu kaštieľa byly instalovány  termoelektrické snímače a rozmístěno horkovzdušného potrubí. To muselo být vzhledem k výšce objektu jištěno k lešení na vnějších stranách budovy. Jako prostupy pro potrubí střešním pláštěm byla zvolena poměrně malá okénka střešních vikýřů. Díky speciálním harmonikovým dílům se nám podařilo si s malými rozměry okenních otvorů poradit a nemuseli jsme tedy nijak zasahovat do střešního pláště budovy. Druhý den byly spuštěny celkem tři horkovzdušné agregáty a začalo samotné nahřívání dřevěných prvků, které se vzhledem k objemu vytápěného prostoru a klesajícím nočním teplotám protáhlo až do dalšího dne kdy kolem poledne bylo na všech nepříznivých místech v konstrukci již dosaženo 55 °C po dobu jedné hodiny a bylo možné horkovzdušné nahřívání konstrukce ukončit. Následovala kontrola sanovaného prostoru a demontáž termoelektrických snímačů a horkovzdušného potrubí. Po vychladnutí dřevěných konstrukcí následoval další den preventivní nástřik dvěma vrstvami insekticidního přípravku proti opětovnému napadení dřevokazným hmyzem v budoucnu.

Závěrečným krokem sanace bylo předání objektu majiteli, kterému tímto přejeme mnoho dalších radostí a úspěšných kroků při záchraně historického rodinného sídla.

Reference na naši práci nám zaslal objednatel, pan RNDr. Mikuláš Bánó, CSc.:

Vážená pani doktorka,

ešte raz Vám, aj celému Vášmu kolektívu, veľmi pekne ďakujem za odvedenú
prácu priamo na objekte, ako aj za vyhotovenie záverečnej správy.

Srdečne Vás pozdravujem
Mikuláš Bánó

 

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo