Úvod Reference Aktuality Sanace Tenorova mlýna v Sychotíně u Kunštátu

Sanace Tenorova mlýna v Sychotíně u Kunštátu

Další zajímavou realizací letošního roku byla sanace bývalého vodního mlýna v Sychotíně u Kunštátu. Bývalý vodní mlýn v Sychotíně, podle posledního mlynářského rodu zvaný Tenorův, se nachází v údolí potoka Petrůvka pod Kunštátským zámkem.

Budova mlýna č. p. 34 v Sychotíně patří mezi nejstarší historické objekty v obci. První písemná zmínka o mlýně pochází z roku 1684, kdy se jednalo o mlýn panský. V 17. století je uváděný jako mlýn na obilí a kroupy o dvou složeních (měl 2 páry mlýnských kamenů) a s jedním kašníkem na loupání prosa. Mlynářské rody se na mlýně často střídaly, posledním mlynářským rodem, který objekt vlastnil, byl rod Tenorů z Petrova, podle kterých je dodnes mlýn nazýván. V provozu byl mlýn až do roku 1952, díky čemuž se do dnešních dní zachovala téměř veškerá mlecí technologie.

Dochované části mlecí technologie jsou převážně dřevěné a kvůli zvýšené vlhkosti objektu byly napadeny dřevokazným hmyzem (převážně zástupci červotočovitých – Anobiidae) a to v takové míře, že pro záchranu autentického vybavení mlýna bylo nutné přistoupit ke kompletní sanaci mlecí technologie. Jako nejvhodnější metoda pro takto rozsáhlé napadení a rozlohu objektu byla vybrána metoda horkovzdušné sterilizace dřevěných prvků – termosanace. Díky prohřátí všech dřevěných částí technologie na 55 °C a podržení této teploty po dobu minimálně jedné hodiny se podařilo v prostoru mlýnice zničit veškerá stádia dřevokazného hmyzu a mlecí technologie byla zakonzervována v současném stavu. Vzhledem k nedávno proběhnutým výměnám destruovaných částí dřevěných prvků v krovu došlo i k vyrovnání vlhkostí v původním a novém dřevě a současně k preventivnímu zahubení možných zárodků dřevokazného hmyzu i v novém dřevě použitém na opravy krovu. Celý proces sanace byl jako vždy online monitorován termoelektrickými snímači vloženými do vybraných dřevěných prvků největších průřezů a prvků v kritických místech, kde byl předpoklad nejdelší doby ohřevu. Termosanace byla ukončena až po prohřátí všech těchto prvků. Doplňkovou kontrolou průběhu sanace pak bylo měření termovizní kamerou.

Vodní mlýn v Sychotíně je odborníky považován za nejlépe dochovaný vodní mlýn v regionu, unikátní ve své ucelenosti a archaičnosti technologie. Jsme proto velice rádi, že jsme se na jeho záchraně mohli podílet a pomohli jsme zachovat jeho jedinečnost i pro příští generace a návštěvníky.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo