Úvod Reference Aktuality Seminář Brno: Způsoby sanace dřevěných konstrukcí historických staveb

Seminář Brno: Způsoby sanace dřevěných konstrukcí historických staveb

Metodické pracoviště v Brně společnosti Thermo Sanace, s. r. o. ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd České republiky, v. v. i. a Fakultou architektury VUT v Brně, uspořádalo dne 29. dubna 2016 odborný seminář na téma Způsoby sanace dřevěných konstrukcí historických staveb. Seminář probíhal v reprezentativním prostředí auly Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně pod záštitou pana doc. Ing. arch. Jana Hrubého, CSc., děkana fakulty, kterého nám bylo ctí na semináři rovněž přivítat.

Hlavním cílem odborného semináře, stejně jako podzimního na půdě Ministerstva kultury v Praze,byla reflexe vhodnosti a použitelnosti dostupných a v současnosti běžně používaných metod sanace dřevěných prvků historických konstrukcí v návaznosti na nejčastější problémy způsobené převážně rozvojem biotické degradace dřeva dřevokazným hmyzem a dřevokaznými houbami. Na samém začátku semináře bylo představeno schéma fází postupu ochrany a sanace dřevěných prvků konstrukcí, které ve stručnosti shrnuje postup vlastní péče o dřevěné konstrukce. Přednáškám přibližujícím jednotlivé metody sanace a jejich klady a zápory předcházely v úvodu semináře prezentace o dřevokazném hmyzu a dřevokazných houbách v podání paní Ing. & Ing. Soni Křivánkové z Metodického centra Sanace dřeva v Brně a pana doc. RNDr. Jiřího Gabriela, DrSc. z Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., kteří představili posluchačům problematiku a nejčastěji se vyskytující zástupce dřevokazného hmyzu a dřevokazných hub. Poté následoval blok odborných přednášek na téma vlastních sanací, který zahájila paní Ing. Olga Grossová rovněž z Metodického pracoviště Sanace dřeva příspěvkem představujícím základní druhy konstrukčních sanací a v druhé části příspěvku neúčinnost tlakové injektáže dřevěných prvků. Jako další metoda byla představena horkovzdušná sanace, která funguje na principu zahřátí celé dřevěné konstrukce na 55 °C po dobu minimálně 1 hodiny. Ozřejmění technických stránek této metody se ujal pan Ing. Pavel Šmíra, Ph.D., MBA ze společnosti Thermo Sanace, s.r.o., který přispěl i četnými příklady z praxe. Závěrem přednáškového bloku byly představeny principy mikrovlnné sanace, posluchačům byla díky paní Ing. Andree Nasswettrové, Ph.D., z Metodického pracoviště Sanace dřeva objasněna především účinnost metody, zdůrazněn fakt nehomogenity mikrovlnného pole a předneseny závěry z vědeckých prací a experimentů týkajících se využití mikrovln pro sanace dřevěných konstrukcí.

Celá druhá půle semináře pak byla věnována odborné diskuzi posluchačů s přednášejícími, kdy díky pestrým dotazům z publika byly diskutovány konkrétní situace, s kterými se v praxi posluchači setkávají a je nutné k nim přistupovat často individuálně dle závažnosti problému a hodnotě památkově chráněného objektu.

Svou odbornou a přesto uvolněnou atmosférou plnou zajímavých dotazů naplnil seminář, tentokrát pořádaný v Brně na půdě Fakulty architektury VUT, svůj záměr a v mnohém předčil očekávání pořadatelů. Další prostor pro otázky z problematiky sanace a záchrany historických dřevěných konstrukcí bude tomuto tématu dán v září tohoto roku na semináři ve Valašském muzeu v přírodě u příležitosti plánované horkovzdušné sanace Rožnovské radnice. Všechny příznivce kulturních památek a historických objektů tímto srdečně zveme k zapojení do diskuze a budeme se těšit na shledanou. (Další informace budou následovat, sledujte naše aktuality.)

 

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo