Úvod Reference Seminare Seminář: Nové možnosti ochrany dřevěných historických konstrukcí a památkové péče

Seminář: Nové možnosti ochrany dřevěných historických konstrukcí a památkové péče

Dne 4. října 2012 uspořádala společnost Thermo Sanace s.r.o. odborný seminář u příležitosti sanace zvonového patra hlavní věže Národní kulturní památky kostela sv. Jakuba v Brně. Seminář pod názvem „Nové možnosti ochrany dřevěných historických konstrukcí a památkové péče“ byl konaný pod záštitou Generálního vikáře Biskupství brněnského Mons. Mgr. Jiřího Mikuláška a děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské, technické univerzity v Ostravě prof. Ing. Darji Kubečkové, Ph.D. Cílem semináře bylo prezentovat formou vědeckých a odborných referátů předních odborníků nové poznatky z oblasti interdisciplinárních výzkumů, postupů a praxe při ochraně památek kulturního dědictví. Současně se seminářem probíhala termosanace hlavní věže, kam měli účastníci přístup a možnost si prohlédnout nejen krovovou konstrukci věže, ale zejména reálný proces a postup samotné sanace.
seminar nove moznosti 2012
Program odborného semináře byl tématicky rozdělen do 4 bloků, přičemž celý seminář zahájil Mons. Mgr. Jiří Mikulášek. Po úvodním slově zazněla historie dominanty města Brna, kostela sv. Jakuba, z úst správce kostela Mgr. Štěpána Foretníka. O stavebním vývoji krovů a věže nad chrámem sv. Jakuba v Brně podrobně hovořil Dr. Jiří Bláha. Celý dopolední přednáškový blok uzavřel příspěvek jednatele a moderátora celé akce Ing. Pavla Šmíry o historii, metodách a praktickém využití thermosanací. V druhém dopoledním bloku se hovořilo o otázkách průzkumů, posouzení, sanaci a ochrany historických dřevěných konstrukcí, příspěvek přednesl prof. Ing. Ladislav Reinprecht, CSc., o požární bezpečnosti dřeva a dřevěného prachu v historických a památkově chráněných budovách hovořil prof. Ing. Karol Balog. Zajímavým příspěvkem o tepelné stabilitě anorganických stavebních pojiv v omítkách při termosanacích, obohatila účastníky semináře prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. Tématický druhý dopolední blok přednášek uzavřel svým příspěvkem Ing. Antonín Lokaj, Ph.D., který přednesl nový způsob řešení úpravy biodegradací poškozených prvků dřevěných konstrukcí a to jejich zesilováním.

Odpolední blok přednášek svým úvodním slovem zahájila děkanka Fakulty stavební Vysoké školy báňské v Ostravě prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. Následovaly příspěvky, které řešily otázky nedestruktivního monitorování dřeva, významné při průzkumech a hodnocení stavu dřevěných konstrukcí. Jako první představil novou nedestruktivní metodu poškození biologických struktur doc. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. se svými kolegy, jednalo se o rentgenovou diagnostiku pomocí 2D rovinné transformace. K problematice hodnocení stavu dřeva přispěl i doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc., s ultrazvukovou impulsovou metodou.  V posledním bloku přednášek zazněly výsledky experimentů zabývajících se termickým rozkladem biologicky poškozeného dřeva pod záštitou odborníků Žilinské univerzity. RNDr. Jiří Gabriel, CSc předvedl kultivaci a vlastnosti hub bílé a hnědé hniloby dřeva a prof. Ing. Ivan Makovíny, CSc prezentoval výsledky z experimentálního měření vlivu mikrovlnného a tepelného ohřevu na různé druhy omítek. Poslední příspěvek zazněl z úst prof. RNDr. Vladimíra Vašinky, CSc. z katedry telekomunikační techniky fakulty elektrotechniky a informatiky, technické univerzity v Ostravě, o novém přístupu k měření teplot s využitím unikátního DTS systému (Distributed Temperature Systém) ve stavebnictví.

Ve vědecké atmosféře plné odborných informací se účastníci dozvěděli o historii, stavebním vývoji krovů nad chrámem sv. Jakuba v Brně, o nových metodách nedestruktivního monitoringu dřeva, o novém přístupu k měření teplot, dále o tepelné stabilitě anorganických stavebních pojiv v omítkách při tepelném zatížení simulujícím sanaci horkým vzduchem. Zazněly také příspěvky k požární bezpečnosti při sanaci a mnohé zajímavé výsledky a postřehy z experimentální práce přítomných výzkumníků. Seminář naplnil svůj cíl a dle společnosti Thermo Sanace s.r.o. překonal zcela očekávání.

Jménem organizátorů si dovoluji poděkovat všem účastníkům za přítomnost na semináři a za cenné vědecké příspěvky, které zde prezentovali.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo