Úvod Reference Aktuality Seminář Nejčastěji realizované způsoby sanace dřevěných konstrukcí historických staveb

Seminář Nejčastěji realizované způsoby sanace dřevěných konstrukcí historických staveb

V krásném prostředí Dřevěného městečka se dne 20. září 2016 uskutečnil odborný seminář Nejčastěji realizované způsoby sanace dřevěných konstrukcí historických staveb. Odborný seminář zabývající se všemi v současnostmi dostupnými metodami sanace dřevěných staveb a konstrukcí napadených dřevokaznými činiteli, ať už dřevokaznými houbami nebo dřevokazným hmyzem, pořádalo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ve spolupráci s Metodickým pracovištěm v Brně společnosti Thermo Sanace, s. r. o.

Úvodního slova, uvítání všech zúčastněných a tím i zahájení semináře se ujal pan Ing. Jindřich Ondruš, ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Během odborných bloků semináře zazněly příspěvky odborníků svých oborů. Jako první vystoupila se svou prezentací týkající se dřevokazného hmyzu paní Ing. Anna Součková z Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského Praha, s. p. Problematiku dřevokazných hub jako významných degradačních činitelů dřeva nám přiblížil pan doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc., z Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. Následovala přednáška pana Ing. Vladimíra Sokolovského, MBA, vedoucího divize Ochrany dřeva Bochemie a.s., týkající se nejrozšířenějšího způsobu preventivní ochrany dřeva před dřevokaznými činiteli a to chemickými prostředky.

Přednášku na téma Netoxická likvidace dřevokazného hmyzu na příkladech technologií používaných ve Valašském muzeu v přírodě si pro posluchače připravila paní Mgr. Markéta Šimčíková, vedoucí Oddělení péče o sbírky Valašského muzea v přírodě. S krovovými konstrukcemi včera a dnes a jejich možnostmi prezentace široké veřejnosti nás seznámila Ing. Veronika Hunková, Ph.D. z Mendelovy univerzity v Brně. Na její přednášku navázala paní Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, z Metodického pracoviště v Brně společnosti Thermo Sanace s.r.o., s objasněním schématu fází postupu ochrany a sanace dřevěných prvků konstrukcí, které ve stručnosti shrnulo postup vlastní péče o dřevěné konstrukce a odůvodnilo následné přednášky odborného semináře zabývající se již konkrétními způsoby sanace dřevěných konstrukcí. S příspěvkem na téma Konstrukční sanace a tlakové injektáže vystoupila paní Ing. Olga Grossová z Metodického pracoviště v Brně, ozřejmění technických stránek metody horkovzdušné sanace se ujal jednatel společnosti Thermo Sanace s.r.o. pan Ing. Pavel Šmíra, Ph.D., MBA. Závěrem přednáškového bloku byly prostřednictvím paní Ing. Andrey Nasswettrové, Ph.D, MBA, představeny principy mikrovlnné sanace a její účinnost  v dřevěných konstrukcích. Součástí semináře byla již tradičně rovněž panelová diskuze, kde měli účastníci semináře možnost klást dotazy přímo ze své praxe.

V druhé části dne byl dán prostor výkladu metody horkovzdušné sanace tak říkajíc přímo v praxi, kdy byl návštěvníkům ukázán samotný proces přímo na jednom z nejcennějších objektů Dřevěného městečka a potažmo celého skanzenu – Rožnovské radnici. Jak poznamenal pan ředitel Ondruš, výběr Rožnovské radnice jako prvního objektu pro ošetření horkovzdušnou sanací je pro skanzen vzhledem k historii objektu a skanzenu samotného přímo symbolická. Budova Rožnovské radnice byla totiž první, která byla v roce 1925 do vznikajícího areálu Dřevěného městečka přemístěna. Více o horkovzdušné sanaci Rožnovské radnice se můžete dočíst ZDE.

Seminář byl podpořen z prostředků Moravskoslezského kraje.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo