Úvod Reference Aktuality Seminář: Vesnická sídla v kulturní krajině

Seminář: Vesnická sídla v kulturní krajině

Vesnická sídla v kulturní krajině

 

HOŘOVICE – Ve dnech 13. – 15. září 2017 se v Hořovicích uskutečnil celostátní odborný seminář zaměřený na problematiku lidového stavitelství a krajiny. Třídenní setkání specialistů památkářů, muzejníků, architektů, národopisců, pracovníků ochrany přírody i jiných příbuzných organizací a oborů včetně zástupců státní správy a samosprávy se konalo v sousedství nově vyhlášené chráněné krajinné oblasti Brdy ve Středočeském kraji.

Program semináře sestával ze dvou jednacích bloků a společných diskusních večerů, které vytvořili jedinečný prostor ke konzultacím a vzájemné výměně informací i zkušeností z praxe. Mimořádné setkání a prostor pro odbornou diskusi si nenechali ujít ani pracovníci společnosti Thermo Sanace s.r.o., kteří debatu obohatili svým pohledem na záchranu cenných historických dřevěných konstrukcí a metodami diagnostiky stavu biotické degradace při záchraně památek lidové architektury.

Nedílnou součástí programu byla celodenní exkurze do Hostomických brázd, historicky intenzivně zemědělsky využívaného území, prohlídka vesnických sídel v hornaté a méně úrodné krajině Podbrdska (Kleštěnice a Olešná) i prezentace vlivu industriální činnosti na krajinu a sídla (doklady tradiční těžby a zpracování železných rud na Podbrdsku a návštěva Muzea umělecké litiny v Komárově). Veskrze kladný zážitek nezhatilo ani velmi chladné a deštivé počasí, které ukázalo do poslední nitky promočeným účastníkům exkurze drsnou tvář Brd.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo