Úvod Reference Aktuality Seminář: Vesnická sídla v kulturní krajině

Seminář: Vesnická sídla v kulturní krajině

Vesnická sídla v kulturní krajině

 

HOŘOVICE – Ve dnech 13. – 15. září 2017 se v Hořovicích uskutečnil celostátní odborný seminář zaměřený na problematiku lidového stavitelství a krajiny. Třídenní setkání specialistů památkářů, muzejníků, architektů, národopisců, pracovníků ochrany přírody i jiných příbuzných organizací a oborů včetně zástupců státní správy a samosprávy se konalo v sousedství nově vyhlášené chráněné krajinné oblasti Brdy ve Středočeském kraji.

Program semináře sestával ze dvou jednacích bloků a společných diskusních večerů, které vytvořili jedinečný prostor ke konzultacím a vzájemné výměně informací i zkušeností z praxe. Mimořádné setkání a prostor pro odbornou diskusi si nenechali ujít ani pracovníci společnosti Thermo Sanace s.r.o., kteří debatu obohatili svým pohledem na záchranu cenných historických dřevěných konstrukcí a metodami diagnostiky stavu biotické degradace při záchraně památek lidové architektury.

Nedílnou součástí programu byla celodenní exkurze do Hostomických brázd, historicky intenzivně zemědělsky využívaného území, prohlídka vesnických sídel v hornaté a méně úrodné krajině Podbrdska (Kleštěnice a Olešná) i prezentace vlivu industriální činnosti na krajinu a sídla (doklady tradiční těžby a zpracování železných rud na Podbrdsku a návštěva Muzea umělecké litiny v Komárově). Veskrze kladný zážitek nezhatilo ani velmi chladné a deštivé počasí, které ukázalo do poslední nitky promočeným účastníkům exkurze drsnou tvář Brd.

Napište nám

Partneři

 • propamatky.cz
 • vsb-stavebni-ostrava
 • vsb-elektrotechnika
 • tu-zvolen
 • karlova-univerzita
 • elektrotechnika
 • fast
 • cvut-praha
 • univerzita-bratislava
 • univerita-zilina
 • mendelu
 • drevarsky-ustav-breznice
 • mbu
 • macro-praha
 • vta
 • msk
 • avo