Úvod Reference Aktuality Stojím tu s otázkou nevinnou, jestli bych nechtěl být dřevinou

Stojím tu s otázkou nevinnou, jestli bych nechtěl být dřevinou

Praha – Písnička Stromy autorů Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka by se mohla stát znělkou mimořádné odborné akce, jež se uskutečnila ve čtvrtek 12. dubna 2018 v přednáškovém sále Domu národnostních menšin na Praze 2. Dlouho očekávaný seminář nazvaný Dřevo a opravy historických budov II. zaměřený na kvalitu a zpracování dřeva v dlouhodobém konceptu udržitelnosti památek totiž předčil veškerá očekávání. Kdo v den konání akce do sálu vstoupil, jistě neprohloupil. Seminář se konal pod záštitou Společnosti pro technologie ochrany památek – STOP a Národního památkového ústavu. Odborným garantem a také hlavním organizátorem, kterému je třeba vyjádřit velký dík za exkluzivně sestavený program není nikdo jiný než Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, vedoucí metodického pracoviště společnosti Thermo Sanace, s.r.o. v Brně. Během celého dne střídalo jedno zvučné jméno přednášejícího druhé a čas intenzivně naplněný příspěvky a diskusemi utekl jako voda.

Stejně jako Svěrák s Uhlířem začal seminář zamyšlením o stromech. „Na stejné zemi co my bydlí tu s námi stromy“, pokračuje melodický text písně. Ing. Josef Volek z Lesů ČR nás seznámil s tím, jaké to stromy s námi na naší zemi bydlí, jak rostou, jako dlouho rostou, v jakých nadmořských výškách a jakým způsobem je třeba o ně pečovat a jaká je v současnosti jejich kvalita. Navázal Ing. Jiří Vopršal, Ph.D. přednáškou o zjišťování kvality dřeva a o konvenčních způsobech zpracování dřeva. Dopolední blok uzavřela pořadatelka Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA vynikající přednáškou nazvanou Změny vlastností dřeva v proměnách času. V brilantním vědeckém exkurzu dovodila, že stáří dřeva neubírá na jeho kvalitě a mechanických vlastnostech, naopak se dá s trochou nadsázky říct, že zraje jako dobré víno. Odstraňování starých dřevěných konstrukcí je tedy neopodstatněným a trestuhodným zásahem do charakteru mnoha staveb, přičemž rozhodující z hlediska statické únosnosti dřeva není ani tak jeho stáří, jako spíš hustota a zejména biotická degradace způsobená dřevokazným hmyzem či houbou.

Odpolední blok byl ve znamení popularizace a záchrany tradičního tesařského řemesla. Jako první vystoupil renomovaný vědec z Centra Excelence Ing. Michal Kloiber, Ph.D. společně s legendou českého tesařského řemesla – mistrem Petrem Růžičkou, který toto řemeslo vzkřísil, zapálil pro ně mnohá srdce a vychoval generaci následovníků. Sehraný tandem obou řečníků uvedl posluchače do tajů poctivé rukodělné práce, vysvětlil, co je skutečné řemeslo a co je naopak kýč, který si na kvalitní práci pouze hraje.

Ing. Jiří Kunecký, Ph.D. z Ústavu teoretické a aplikované mechanicky AV ČR, v.v.i. předestřel dialektickou perspektivu celodřevěných plátových spolů a prezentoval řadu zajímavých příkladů.

Závěr semináře patřil praktickému tesání. Poslední příspěvek přednesl tesařský tovaryš Mario Vlček, který se podělil o svoji životní zkušenost s tradiční tesařinou. Představil tesání jako řemeslo a životní styl, který člověku dává svobodu, možnost pracovat v přírodě, v přirozeném životním rytmu, který byl vlastní i našim předkům. Slovy moderní společnosti by se dalo říct, že se jedná o řemeslo, které má terapeutický charakter a prospívá člověku na těle i na duši. Alespoň Mario Vlček je svojí vyrovnaností a vnitřním klidem dokladem toho, že tomu tak skutečně je. Svým vyprávěním vdechl pozorným posluchačům naději, že úsloví „zlaté české ručičky“ není jen prázdnou frází, ale že je možné i v dnešní hektické době, která se nechává konejšit bláhovou nadějí, že stroje a strojní výroba jsou spásonosné, najít poctivé řemeslníky, kteří odvádí špičkovou práci a vytváří trvalé hodnoty.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo