Úvod Reference Sanace Termosanace krovů zámku v Rokytnici

Termosanace krovů zámku v Rokytnici

Datum: 13.4.2014

V minulých dnech provedla společnost Thermo Sanace s.r.o. úspěšně horovzdušnou likvidaci dřevokazného hmyzu v krovech jižního křídla zámku v Rokytnici u Přerova. Tím byla dokončena celková termosanace – likvidace dřevokazného hmyzu v dřevěných krovech zámku horkým vzduchem – v krovech trojkřídlého barokního zámku, která byla započata již v roce 2012.


 

Termosanace krovů zámku v Rokytnici se objevila i ve vysílání České televize (stopáž 19:55 – 21:40):

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/414231100030409-udalosti-v-regionech/titulky


 

Zámek v Rokytnici, je v majetku Olomouckého kraje a je v něm umístěn sociální ústav Domov Na zámečku Rokytnice. Generální rekonstrukcí krovů a půdní vestavbou byl pověřen generální dodavatel, který před zahájením prací v podkroví oslovil naši společnost, abytak  zajistil celkovou likvidaci biotických škůdců v krovech. Krov nad zámkem je původní barokní konstrukcí , proto k jeho rekonstrukci bylo nutno přistupovat s ohledem na jeho historickou hodnotu. Dřevěné prvky krovů byly napadeny ve střední míře dřevokazným hmyzem z čeledi tesaříků, v menší pak červotočem. V místech, kde vinou necelistvosti střešního pláště vnikla vlhkost se rozmáhala i dřevokazná houba. V těchto místech bylo nutné provést odborné a lokální vyměny, avšak hlavní oblastí pro likvidaci biotických škůdců a celkové sanace historických krovů se stala metoda termosanace.

Poslední etapa termosanace krovů zámku se týkala jižního křídla. Práce samotné byly naplánovány na 5 pracovních dnů. S ohledem na délku jižního křídla (bezmála 60 m), bylo nutné vlastní termosanaci – nahřívání – rozložit do tří samostatných etap, přibližně po třetinách délky křídla.

Příprava termosanace byla zahájena příjezdem termosanační techniky do Rokytnice. Pro potřeby vedení a upevnění horkovzdušného potrubý bylo ze strany nádvoří, při vjezdu, postaveno pomocné lešení. K němu byly ustaveny 3 horkovzdušné agregáty s celkovou kapacitou přes 24. 000 m3/h. Od nich vedla trojice horkovudšných potrubí podél lešení až ke střešnímu plášti, kterým prošly v připravených otvorech do podkroví sanovaného jižního křídla. Zde bylo potrubí vyvedeno a nasměrováno do 1. etapy termosanace.  Pro každou další ze dvou etap bylo nutno vždy před samotným zaháením nahřívání přemístit v interiéru potrubí do daného prostoru.

Následovala výstavba dělicích stěn z termofólie, které samotné vytvořily právě ono dělicí rozhraní mezi jendotlivými snaovanými etapami. Termofolie dokáže na svém povrchu zadržet vháněný teplý vzduch a udržet jej v ohraničeném sanovaném prostoru.

Pro každou etapu nahřívání bylo nutné do sanované dřevěné konstrukce umístit pečlivě elektronické teplotní čidla – termočlánky – které mají za úkol v centrálním počítači sledovat vývoj teplot v daném prostoru a konstrukci. Pro jejich umístění byly vybrány referenční prvky v podobě nejmasivnějších trámů a trámů nejméně přiznivých pro nahřívání (masivní vazné trámy, prvky v dolní části krovu).

Centrála s počítačem pro sledování vývoje teplot byla vždy umístěna mimo zahřívaný prostor.

Takto byl první den sanovaný objekt nachystán na termosanaci.

Druhý den se v brzkých ranních hodinách spustily horkovzdušné agregáty, elektronická měřidla a byla zahájena termosanace 1. etapy. Stroje nabíhaly plynule, stejně tak vývoj teplot ve dřevě. Během 2 – 3 hodin se teplota v sanovaném prostoru zvýšila z cca 15°C na 80°C. Do odpoledních hodin vystoupala až ke 100°C, při které byla udržována. Vývoj teplot v jendotlivých dřevech se obecně různí. Některé zareagují na vháněné teplo rychleji, jiné naopak výrazně pomaleji. Záleží na zvoleném dřevěném prvku. Poslední dřevěné prvky se na požadovanou limitní a likvidní teplotu 55°C dostaly až po 20. hodině a termosanaci bylo možné ukončit v průměru až kolem 22. hodiny. Teprve až opravdu všechny termočlánky vykazovaly teplotu 55°C po dobu 1 hodiny, bylo možné prohlásit termosanaci za úspěšně provedenou. Celý proces termosanace byl navíc sledován i termovizní kamerou.

Tento postup se opakoval pro rozlehlost jižního křídla zámku ještě dvakrát.

Poslední, pátý den, byla veškerá termosanační technologie rozebrána a zahájen úklid. Nejprve potrubí umístěné na lešení a postupně všechno v iteriérech krovů. Následovala demontáž termočlánků, izolačnch stěn a úklid.

Po dokončení termosanace může generální dodavatel rekonstrukce přistoupit k odborným výměnám nejvíce zdegradovaným částem dřevěnách prvků a k celkové rekonstrukci krovů.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo