Úvod Reference Sanace Termosanace rekreační chalupy ve Veřovicích

Termosanace rekreační chalupy ve Veřovicích

Datum: 21.5.2014

Že metoda termosanace nemusí sloužit jen pro záchranu rozlehlých historických staveb,  jako zámků a kostelů, od dřevokazného hmyzu, ale dokáže dobře posloužit i majitelů drobných rodinných domů a chalup, může posloužit případ domku z Veřovic na Novojičínsku. Právě majitelům drobných objektů dokáže metoda termosanace ušetřit nemalé peníze a zajistit následně klidný spánek.

Podobným případem byl i rekreační objekt ve Veřovicích na Novojičínsku: soukromá starší chalupa z 2. pol. 19. století s prostým zděným přízemím na půdoryse cca 13 x 8 m s jednoduchou sedlovou střechou. Současný majitel dům využívá jako rekreační objekt, čemuž uzpůsobil i původní podkroví – provedl zateplení, dřevěné obložení a další úpravy, které měly zajistit veškerý komfort 21. století. Podkroví dodávalo stylovost zachování všech konstrukčních prvků krovu: sloupky stojaté stolice, mezilehlé podélné vaznice, vzpěry, kráčata a z ½ i krokve. Podkroví se skládalo ze dvou větších pokojů a mezilehlou vstupní předsíní se schodištěm. Časem se však v takto pohodlně upraveném podkroví začal projevovat aktivně dřevokazný hmyz z čeledi tesaříkovitých i červotočovitých. Nejvíce byl postižen jejich aktivitou severní pokoj a předsíň. V severním pokoji byl prokázán výskyt hlavně tesaříka, který napadl mezilehlou podélnou vaznici, navazující zhlaví sloupků a vzpěr. Předsíň byla postižena navíc i červotočem (podélné vaznice, hambálky, …).

Jaké měl majitel domku možnosti? 1) Mohl se s dřevokazným hmyzem smířit a přihlížet postupné devastaci jednotlivých dřevěných prvků. 2) Mohl donekonečna jednotlivé dřevěné prvky natírat insekticidním prostředkem – ten však hmyz takřka nehubí, spíše jej zahání ještě do větší hloubky dřeva a urychluje tak jeho destrukci. Insekticidní látky jsou prioritně preventivní, nikoliv likvidační!!! 3) Výměny prvků – majitel by mohl vyměnit nejnapadenější volné prvky, avšak kde má jistotu, že oku neviditelné larvy dřevokazného hmyzu v poklidu nepožírají dřevo již i vizuálně nenapadeného dřeva? Takto by mohl měnit postupně všechny prvky krovu, až by zjistil, že má za vysoké finanční nároky krov zcela nový. Nehledě na skutečnost, že mnohé prvky jsou díky izolaci trvale zabudované a tudíž nevyjmutelné bez vysokých technických a finančních nároků. Majitel objektu se proto správně rozhodl pro metodu TERMOSANACE. Tj., že v jednom okamžiku si nechá ošetřit kompletně všechny přístupné dřevěné prvky v celém krovu. Tedy nejen ty, které jsou vizuálně napadené, ale i všechny ostatní, u nichž je vysoké procento pravděpodobnosti, že mohou být dřevokazným hmyzem napadeny rovněž. V tomto případě nemusí být ze strachu z poškození z podkroví nic složitě demontováno, kromě vybavení místností. Ponechán mohl být jak dřevěný nábytek, tak nemusela panovat ani obava z poškození dřevěných střešních oken, dřevěných podlah, střešní izolace,…. Majitel se musel pouze z podkroví „vystěhovat“.

Práce byly rozděleny do tří dnů. První den byl věnován pouze přípravě na termosanaci. V ranních hodinách na místo samé dorazila termosanační technika. Ta byla zaměstnanci naší společnosti ustavena před severovýchodní štít domu. Bylo totiž rozhodnuto, že k termosanaci budou využity dva horkovzdušné agregáty a pro vedení potrubí pak větší okno ve zmíněném štítu. Následovala montáž rozvodů potrubí přes štítové okno až do interiérů podkroví. Z jednoho stroje bylo potrubí vyvedeno až do zadního pokoje, s dílčím výduchem i v předsíni, a z druhého stroje byl vývod umístěn přibližně ve středu přední místnosti.

Po dokončení montáže potrubí musela následovat izolace otvorů a míst kudy by hrozil únik vháněného horkého vzduchu. Opatrně byla termofólií a izolační vatou překryta obě střešní okna, štítové větrací otvory, i obě štítová okna. Následně byly technikem termosanací nainstalovány přesné elektronické teplotní snímače  termočlánky – do masivu dřevěné konstrukce. Celkem bylo do dřeva umístěno 8 senzorů, 2 měřily teplotu vzduchu v sanovaném prostoru. Měřící stanoviště bylo zřízeno v přízemí domku, odkud byl celý proces sanace sledován.

Vlastní nahřívání bylo zahájeno druhý den po půl 9. ráno. Teploty nabíhaly plynule, aby nebyl ohrožen žáden materiál ponechaný v prostoru podkroví. Kolem 10:30 teplota v prostoru dosáhla hodnot mezi 80 – 85°C a v této výši byly dále udržována. První termočlánky umístěné v masívu dřeva dosáhly likvidní teploty 55°C před půl jednou odpoledne, tedy po cca 4 hodinách nahřívání. Poslední termočlánek dosáhnul likvidní teploty v 19:36. Od té doby byla měřena jedna hodina, po kterou bylo nutné v nahřívání ještě pokračovat. Teprve tehdy bylo možné termosanaci prohlásit za úspěšně provedenou a vypnout horkovzdušné agregáty. Sanovaný prostor byl poté ponechán přes noc uzavřený, aby měly všechny dřevěné prvky možnost ještě vstřebávat teplo z prostoru. Teprve třetí den ráno byl prostor podkroví otevřen a zahájeno větrání. Následovala demontáž termosanačního zařízení, potrubí, izolace a měřící elektroniky. Prostor byl uklizen a předán majiteli jako úspěšně ošetřený metodou termosanace.

Vlastník domu, aby se vyhnul případnému ohrožení novým napadením dřevokazným hmyzem, se rohodl po sanaci provést preventivní insekticidní nátěr.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo