Úvod Reference Sanace Termosanace románského kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech

Termosanace románského kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech

Ve dnech 23. až 25. 9. 2014 prováděla společnost Thermo Sanace s.r.o. horkovzdušnou likvidaci dřevokazného hmyzu v historicky a architektonicky cenném objektu románského kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech u Prahy z 12. století. Naše společnost, spolu s metodou termosanace, dostala od vlastníka objektu – Arcibiskupství pražského – důvěru a mohla zde pomoci zrealizovat záchranu cenné dřevěné konstrukce před jistou zkázou.

Důvodem provedení termosanace na kostele sv. Jana bylo výrazné aktivní napadení dřevěných konstrukcí krovu dřevokazným hmyzem z čeledi Cerambycidae – tesaříkovití. Škůdce mohl být do objektu donesen spolu s  některými staršími prvky výměn ve 2. pol. 20. století. Odtud se patrně rozšířil do takřka všech dřevěných prvků v krovu, tj. i do původních gotických trámů krovu. Některé nejvíce napadené a destruované dřevěné prvky již byly v minulosti vyměněny (starší esteticky ne zcela vhodné výměny i novější zdařilé).

Vlastní termosanaci krovu nad kostelem je možné rozdělit na etapu přípravy objektu na termosanaci a na vlastní termosanaci.

Přípravy kostela na termosanaci se odehrávaly dne 23. 9. 2014. Ihned po příjezdu technologie do Dolních Chaber započaly přípravy – vyložení dvou horkovzdušných agregátů a jejich ustavení při jižní fasádě kostela. Toto místo bylo zvoleno z důvodu existence dvou malých světlíků v jižní ploše střechy, kterými bylo možno jako jedinými otvory prostoupit potrubím do interiéru podkroví. Následovala montáž horkovzdušného potrubí od agregátů, přes světlíky do interiéru podkroví. Obě vyústění potrubí byla umístěna na podlahu podkroví kostela, přibližně  do třetin délky krovu tak, aby byla zajištěna co nejrovnoměrnější cirkulace později vháněného horkého vzduchu. Po dokončení montáže horkovzdušné technologie bylo přistoupeno k izolaci objektu – tj. zaizolování všech míst, kterými by mohl hrozit případný nežádoucí únik vháněného horkého vzduchu do podkroví. V našem případě to byly pouze oba zmíněné světlíky a výstup z podkroví do lucerny sanktusníku. Jako poslední byly do sanovaného podkroví instalovány elektronické teplotní čidla – tzv. termočlánky. Jelikož byly rozměry sanovaného prostoru poměrně malé (13 m x 8 m x 6 m výšky), bylo do dřevěné konstrukce krovu umístěno celkem 10 termočlánků a 2 byly ponechány volně v sanovaném prostoru. Kabeláží byly termočlánky svedeny mimo sanovaný prostor podkroví a pro centrální stanoviště, odkud bude vlastní proces termosanace pozorován na počítači, bylo zvoleno místo hned u vstupu do kostela.

Vlastní nahřívání – termosanace – bylo zahájeno druhý den, 24. 9. 2014, před 8. hodinou ráno spuštěním obou horkovzdušných agregátů. Nahřívání nabíhalo plynule a bylo regulováno na nízkou teplotu (max. 70°C) s ohledem na soubežně konanou konferenci v Praze. Součástí této konference byla právě i ukázka termosanace na kostele sv. Jana v Dolích Chabrech. Plynule s růstem teploty v interiéru podkroví kostela, postupně narůstaly i hodnoty teplot zahřívané dřevěné konstrukce. První termočlánky vykazovaly dosažení limitní likvidační teploty 55°C  již ve 14:00. Poslední termočlánek dosáhl likvidní teploty před 18:30. Od této doby bylo nutné provádět zahřívání ještě minimálně 1 hodinu. Jako úspěšně provedená byla termosanace ukončena vypnutím horkovzdušných agregátů v 19:35 a zajištěním objektu. Podkroví bylo ponecháno uzavřené, aby měly dřevěné prvky ještě možnost vstřebávat vehnané teplo.

Následující den, 25. 9. 2014, patřil demontáži veškeré termosanační technologie a pečlivému úklidu.

Z výše uvedeného vyplývá, že k záchraně takto cenné historické památky metodou termosanace stačí dohromady celkem 3 pracovní dny včetně dopravy a příprav, což snižuje vlastníkům těchto objektů i vlastní náklady urychluje možný nástup např. tesařů na výměny, restauratérů, a pod.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo