Úvod Reference Sanace Termosanace tvrze Budkov

Termosanace tvrze Budkov

Datum: 16.8.2014

Uprostřed nádherné krajiny České Kanady, na historické hranici Moravy a Čech leží nedaleko městečka Strmilova osada Budkov, jíž dominuje nenápadná budova bývalé renesanční tvrze – zámečku – na břehu rybníku Hejtman. Ač je zvenčí prozatím nenápadná, o to více cenného ukrývá tvrz ve svém interiéru. Je to především částečně dochovaný původní renesanční krov vysoké polovalbové střechy a barokní stropní trámy jednotlivých pater. Bohužel, všechny dřevěné konstrukce – jak krov, tak stropní trámy – napadnul v minulosti dřevokazný hmyz z čeledi tesaříkovitých i červotočovitých, který sice pomalu, ale jistě začal ničit dřevo tvrze. Aby byla zachráněna cenná dřevěná historická konstrukce, rozhodli se majitelé tvrze včas k preventivnímu sanačnímu zákroku – termosanaci.

Historie tvrze v Budkově sahá patrně nejpozději do konce 16. století, patrně však ještě dříve. První reálná zmínka o zdejším sídle je z urbáře Zachariáše z Hradce z let 1561 – 67. Právě páni z Hradce se ve zdejším kraji zhlédli a rozhodli se zde vybudovat občasné sídlo – letohrádek – (či přestavět starší sídlo).  Ačkoliv kolem tvrze byl ještě vybudován obranný vodní příkop, sídlo již nemělo funkci obrannou, ale spíše jako místo, kam mohlo panstvo odjet odpočívat a oddechnout si od ruchu svých sídelních měst. Budkovská tvrz však patrně nikdy nebyla plně dokončena v zamýšleném rozsahu. O necelých sto let se o ní píše jako o pustém sídle. Později byla budova upravena v barokní sýpku a na počátku 20. století byl v jižní části zřízen soukromý byt. Až s novými majiteli po roce 2013 přichází na Budkov nový život a snaha o zvelebení a rekonstrukci bývalého šlechtického sídla.

Ačkoliv byl historický krov již v minulosti postižen četnými druhotnými výměnami, které nerespektovaly původní rozvržení, zachoval si doposud svou historickou autenticitu. Vlastníci tvrze se rozhodli pro komplexní řešení v podobě termosanace, která jim v krátkém čase zajistí 100% likvidaci všech biotických škůdců ve dřevě tvrze a umožní tak zachovat co nejvíce z původních konstrukcí. Nutné bude pouze provedení celkového srovnání krovu a doplnění některých chybějících a nejvíce zdegradovaných dřevěných prvků v oblasti krovu.

Na tvrzi v Budkově bylo k sanaci určeno:

 • dřevěný krov vysoký přes 6m, rozměru 14,5 x 12,5 m (3. NP)
 • trámový strop nesený dlouhým průvlakem a středovým sloupkem v úrovni 2. NP a nad ním
 • trámový strop se středovým průvlakem nad 1. NP v severní polovině objektu

Termosanace dřevěných prvků budkovské tvrze byla naplánovaná na dny 7. – 11. 8. 2014 s tím, že samotné práce zaberou dohromady 3 pracovní dny.

Tohoto harmonogramu jsme se při provádění prací také drželi. Termosanační technika přijela ke tvrzi  7. 8. v podvečer. Vlastní práce pokračovaly až od samotného rána 8. 8. Tento den byl objekt a technologie připravovány na vlastní termosanaci. Nejprve byly vyndány z nákladního auta horkovzdušné agregáty a umístěny k fasádě tvrze tak, aby bylo možno projít horkovzdušným potrubím přes stávající otvory do interiérů. Bylo rozhodnuto, že se termosanace objektu a všech dotčených konstrukcí provede naráz, tedy jak krov, tak i trámové stropy nad oběma patry. Aby nám vháněný horký vzduch okamžitě neutekl vzhůru a ošetřil i níže položené masivnější prvky (trámové stropy), bylo rozhodnuto, že naši zaměstnanci provedou položení termoizolace na celou plochu podlahy krovu a vytvoříme tak jakousi překážku, díky které horký vzduch neuteče ihned do krovu, ale udrží se déle ve spodních partiích objektu. Z tohoto důvodu byly i vyústění horkovzdušných potrubí spíše směřována do spodních částí objektu – 2 vyústění byla přes velká vrata instalována do 1. NP a 2 do 1. NP (jedno potrubí šlo také vraty a druhé oknem v jižním štítu). Po dokončení instalace potrubí bylo přistoupeno k postupné izolaci. Byla provedena již zmínění tepelná překážka na podlahu podkroví, zaizolována všechna okna a střílny a rovněž velká vstupní vrata. V neposlední řadě byly do dřevěného masivu umístěny jednotlivé měřící elektronické termočlánky, které měly zaručit online sledování aktuální vývoje teplot uvnitř vybraných dřev při termosanaci. Kabeláž a centrála měření byly svedeny do zádveří, verandy, odkud byl následně celý proces termosanace sledován.

Vlastní termosanace byla zahájena 9. 8. ráno spuštěním všech 4 agregátů. Nahřívání nabíhalo plynule a teplota vzduchu v objektu se pohybovala od 90°C do 100°C. Očekávaně se nejkratší dobu prohřívaly subtilní dřevěné prvky v krovu (ačkoliv byl odizolován termofólií a teplota vzduchu zde v průměru dosahovala 75°C). Nejdéle byl prohříván masivní svislý sloupek nesoucí průvlak ve 2. Np a jeden z masivních stropních trámů nad 2. NP. Termosanace byla úspěšně ukončena o půl 7 večer. Objekt byl ponechán uzavřený, aby měla vehnaná teplota ještě možnost prohřívat dřevěné prvky.

Druhý dne ráno, 10. 8., byl objekt vyvětrán a veškerá termosanační technologie a měřící technika demontována a uklizena. Ihned poté byl zahájen postřik ošetřených konstrukcí bezbarvý insekticidním přípravkem Bochemit. Tento širokospektrální insekticid má za úkol ochránit termosanací ošetřené dřevo před případným novým napadením dřevokazným hmyzem. Postřik všech dřevěných prvků byl ukončen v podvečerních hodinách, objekt uklizen a předán.

Budkovská tvrz a především její dřevěné prvky mají naději na další spokojené fungování při zachování co největší historické autenticity.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo