Úvod Reference Aktuality Věda versus dřevomorka domácí

Věda versus dřevomorka domácí

Tisková zpráva

Ostrava – Společnost Thermo Sanace s.r.o. ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem AV ČR, v.v.i., úspěšně završila 17 měsíční výzkumný projekt, jehož cílem bylo posouzení nového přípravku na ochranu dřeva proti dřevokazným houbám, s důrazem na dřevomorku domácí (Serpula lacrymans L.). Ta je rozšířeným biotickým činitelem znehodnocujícím prvky dřevěných konstrukcí nejen historických staveb, ale také rodinných domů a velmi nebezpečným alergenem pro člověka. Výstupy projektu výrazně posunuly nejen znalosti o fungicidních účincích nového přípravku, ale i možnosti jeho uplatnění při ochraně kulturního dědictví a sanaci objektů napadených dřevokaznými houbami.

Od testů k praktické aplikaci

Pro laboratorní pokusy bylo zvoleno smrkové dřevo, jež je nejčastěji používaným materiálem krovových konstrukcí. Testy prokázaly, že nový přípravek má výrazný inhibiční účinek, a proto byla dále zkoumána minimální nutná koncentrace účinných složek přípravku a také další modifikace pro zlepšení penetračních vlastností a adheze k povrchu.

Současně s experimenty pokračoval výzkum ve spolupráci s Biskupstvím ostravsko-opavským v oblasti nejvhodnějšího způsobu aplikace přípravku a zkoumání ložisek dřevokazných hub v pěti napadených objektech v Moravskoslezském kraji.

 

Spolupráce vědců a odborníků z praxe přináší pozitivní výsledky

Díky realizaci projektu „Záchrana dřevěných prvků konstrukcí historických objektů v moravskoslezském kraji proti dřevokazným houbám“ podpořeného v rámci programu  „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015“ získala zásadním způsobem na intenzitě spolupráce aplikační sféry a výzkumné organizace. „Společně vytvořená platforma propojila mnohaleté praktické zkušenosti ze sanací dřevěných konstrukčních prvků s teoretickými znalostmi základního výzkumu a zázemím špičkového laboratorního vybavení,“ doplňuje Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, vedoucí metodického pracoviště společnosti Thermo Sanace s.r.o. Výsledky této spolupráce byly prezentovány na dvou odborných seminářích a jsou zahrnuty v diplomové práci úspěšně obhájené na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

Marek Matějek

 

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo