Úvod Reference Aktuality Zachraňujeme památky ve Zlínském kraji

Zachraňujeme památky ve Zlínském kraji

Zlín – V úterý 20. března 2018 se konala kvartální porada pracovníků památkové péče působících na území Zlínského kraje. Sešli se na ní zástupci památkových odborů jednotlivých obecních úřadů a také specialisté z odborného pracoviště v Kroměříži.

Na programu jednání byly tři odborné přednášky, které měly představit nové trendy v oblasti péče o naše kulturní dědictví. Jako první vystoupila Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D. MBA, vedoucí metodického pracoviště společnosti Thermo Sanace, s.r.o., kterou organizátoři pozvali, aby představila moderní trendy v oblasti diagnostiky biotické degradace a sanací dřevěných konstrukcí.  Přednáška reflektovala jak principy posuzování rozsahu poškození dřevěných konstrukcí dřevokazným hmyzem a dřevokaznými houbami, tak i proces horkovzdušné sanace, která se dlouhodobě ukazuje jako nejvíce efektivní a účinný způsob ošetření masivně napadených konstrukcí. Dle množství dotazů v následné diskusi soudě, je ochrana dřeva velkým tématem, se kterým se pracovníci památkové péče setkávají ve své každodenní praxi.

Další část programu byla věnována omítkovým systémům a stavebním materiálům pro historické objekty, které představil zástupce společnosti MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG. Třetí přednáška se soustředila na obnovu a opravy hliněných staveb, které prezentoval Marek Vlček, zakladatel a jednatel společnosti Hliněný dům.

V závěru setkání využila vedoucí oddělení památkové péče krajského úřadu skutečnosti, že se mezi posluchači nacházeli všichni aktéři právě probíhající záchrany jedné unikátní kulturní památky nacházející se na území Zlínského kraje – kopaničářské Janúšovy usedlosti na Žítkové v Bílých Karpatech – majitel, odborný garant, příslušný úředník, v jehož gesci se památka nachází a rovněž jednatel dodavatelské stavební firmy a požádala majitele souboru lidových staveb Marka Matějka, pracovníka společnosti Thermo Sanace, s.r.o., aby přítomné seznámil se svou zkušeností s procesem obnovy. Závěrečná bilance se tak stala vyjádřením naděje v to, že dobře nastavená spolupráce všech zainteresovaných stran je nejlepší cestou k záchraně našeho kulturního dědictví.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo