Úvod Reference Aktuality Žítkovou rozezní tradiční tesaři

Žítkovou rozezní tradiční tesaři

ŽÍTKOVÁ (UHERSKOHRADIŠŤSKO) V malebné krajině Bílých Karpat na pomezí Moravy a Slovenska se v úterý 14. července v rámci záchrany památkově chráněné Janúšovy usedlosti č. p. 29 uskuteční jedinečná dílna tradičního tesařského řemesla.

Návrat k řemeslné tradici

Areál památky na několik týdnů naplní vůně čerstvého dřeva a rozezní údery tesařských seker. V rámci opravy vzácně dochované roubené stodoly se Janúšovo vrátí do časů, kdy tesaři používali při stavbě domů tradiční nástroje – sekery a ruční pily. Ač každý z těch, co přiloží ruku k dílu, přijíždí z jiného koutu Čech, či Slovenska, na Kopanicích všichni najdou společnou řeč. Manuální práce a poctivé řemeslo neznají hranic, boří bariéry a spojují všechny lidi dobré vůle.

Jdi na to s fortelem

Teoretické poznatky a praktické ukázky se prolnou s autentickým prostředím kopaničářské lidové architektury. Záštitu nad dílnou převzali Andrea Nasswettrová, vedoucí metodického pracoviště firmy Thermo Sanace a Jozef Štibravý, zakladatel společnosti Tesané. Účastníci akce se seznámí s metodami průzkumu dřevěných historických konstrukcí a tradiční výrobou trámů tesáním z kulatiny. Příležitost bude také vyzkoušet si původní nástroje a řemeslné postupy našich předků. Na příkladu Janúšovy chalupy se ukazuje důležitost citlivého přístupu k památkám a jejich šetrné obnovy.

Dědictví pro budoucnost

Ojedinělý soubor vzácně dochovaných lidových staveb zahrnuje skromný obytný dům z nepálených cihel, výraznou roubenou stodolu a torzo chléva. Celý areál se dlouhodobě nacházel v neutěšeném a havarijním stavu a spěl ke svému zániku. Probíhající záchrana a citlivá obnova jednotlivých objektů za užití tradičních postupů a materiálů navrací usedlosti autentičnost a zachovává její historické a architektonické hodnoty. Díky příkladnému přístupu majitelů byla Janúšova chalupa Národním památkovým ústavem nominována v soutěži Patrimonium pro Futuro 2020 v kategorii Záchrana památky a usiluje o přízeň v hlasování veřejnosti v kategorii Památky děkují.

https://www.npu.cz/cs/opravujete-pamatku/inspirujte-se/61173-zachrana-kopanicarske-janusovy-chalupy-v-zitkove

Kontakt pro další informace:

ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D. Th.D.

Thermo Sanace, s.r.o.

Metodické pracoviště v Brně

e-mail: matejek@thermosanace.eu

tel.: 606 033 934

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo