Blog

Krásný rok 2017 Vám přeje společnost Thermo Sanace s.r.o.

Čeká nás rok naplněný sérií zajímavých realizací v oblasti horkovzdušné sanace dřevokazného hmyzu, ale také zásadních počinů na poli vědy a výzkumu díky výzkumnému záměru, který podpořila Grantová agentura České republiky.Přejeme Vám mnoho nevšedních okamžiků. My se na ty, které zažijeme při sanacích, už nyní těšíme, stejně jako na spolupráci a setkání s Vámi.

PF 2017

„Krásné prožití vánočních svátků a mnoho radosti v roce 2017 Vám přeje a na další spolupráci se těší Thermo Sanace s.r.o.“

Seminář DŘEVO A OPRAVY HISTORICKÝCH BUDOV

Radi bychom Vás tímto pozvali na Seminář DŘEVO A OPRAVY HISTORICKÝCH BUDOV
Termín konání: čtvrtek 1. prosince 2016
Místo konání: Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015

Podpora projektu umožnila ještě rozšířit naši spolupráci s odborníky z MBÚ AV ČR, v.v.i., a poskytla příležitost spojit naše praktické zkušenosti za sanace objektů a jejich teoretické znalosti i špičkové laboratorní vybavení. Výsledky spolupráce byly prezentovány na dvou seminářích a jsou zahrnuty v diplomové práci úspěšně obhájené na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

Fórum na téma systematického přístupu k uchování památek dřevěné architektury – Muzeum Kiži

Díky našim zahraničním partnerům v ruském Petrozavodsku jsme měli možnost se dne 12. až 15. září zúčastnit mezinárodního vědecko-praktického fóra na téma systematického přístupu k uchování památek dřevěné architektury – „A systematic approach to the preservation of monuments of wooden architecture“. Programu se zúčastnili odborníci z celkem 10 zemí světa.

Zapojení metodického pracoviště Sanace dřeva do programu EUREKA

Studenti doktorského a magisterského studijního programu z Technické univerzity Varna (Bulharsko) v rámci řešení projektu E!7614 programu EUREKA a program ERASMUS + staff training navštívili Metodické pracoviště Sanace dřeva. Společnost Thermo Sanace s.r.o. spolupracuje jako partner na projektu E!7614 s Ústavem vodních staveb, VUT v Brně, pod vedením doc. Ing. Jany Pařílkové, CSc.

Ekologické ocenění Modrý anděl pro termosanaci.

Metoda likvidace dřevokazného hmyzu pomocí horkého vzduchu (termosanace) byla v Německu již v roce 2011 oceněna ekoznačkou Modrý anděl (Der Blaue Engel) udělovanou zvláště ekologicky šetrným výrobkům a službám.

Napište nám

Partneři

 • propamatky.cz
 • vsb-stavebni-ostrava
 • vsb-elektrotechnika
 • tu-zvolen
 • karlova-univerzita
 • elektrotechnika
 • fast
 • cvut-praha
 • univerzita-bratislava
 • univerita-zilina
 • mendelu
 • drevarsky-ustav-breznice
 • mbu
 • macro-praha
 • vta
 • msk
 • avo