Metodické pracoviště společnosti Thermo Sanace s.r.o.  sídlí ve Vědeckotechnickém parku profesora Lista v Brně. Specializuje se na  zachování historických dřevěných prvků a konstrukcí staveb, zejména pak architektonických památek a konstrukcí napadených dřevokazným hmyzem a dřevokaznými houbami.

 

Hlavní pilíře výzkumu:

 1. Obrazová i zvuková detekce poškození biologických struktur dřevokazným hmyzem.
 2. Nové ochranné prostředky na dřevo.
 3. Experimentální zjištění teplotních polí při ohřevu sálavým teplem a mikrovlnným zářením.
 4. Vývoj nového fungicidu na účinnou sterilizaci hub hnědé hniloby, přednostně dřevomorky domácí (S. Lacrymans).

 

Dlouhodobým záměrem metodického pracoviště je spojení vědecké, výzkumné a zejména vývojové sféry s aplikační a to přednostně v oblastech nedestruktivního zkoumání biologických struktur, sanace a ochrany dřevěných prvků staveb. Pracoviště se cíleně zabývá diagnostikou stavu, zachováním a obnovou konstrukcí krovů měšťanských i venkovských  domů, sakrální a lidové architektury, zámků a tvrzí, městského opevnění, drobné architektury a historických interiérů, napadených dřevokazným hmyzem a houbami. Zpracovává koncepční a posudkové materiály, průzkumy a  dokumentaci včetně speciálních projektů diagnostiky, detekce a návrhů sanace.

Při záchraně historických konstrukcí  staveb preferujeme nedestruktivní  přístup na základě diagnostiky. Prosazujeme používání tradičních materiálů, řemeslných postupů a technologií při nutném doplňování konstrukcí. Smyslem práce metodického pracoviště je optimální návrh sanace při zachování kulturní hodnoty památky na základě výsledků diagnostických metod. Na území České republiky je divize metodického pracoviště jediným pracovištěm, které nabízí a provádí akustickou detekci aktivního napadení dřevěných prvků konstrukce dřevokazným hmyzem, identifikuje výskyt a navrhuje postup sanace prostor objektu po napadení dřevomorkou domácí na základě detekce její aktivity a dalších metod vycházejících z experimentální činnosti. Podporujeme restaurátorský přístup ke stavebním konstrukcím památek a zachování historických konstrukcí a integrity dřevěných prvků, z hlediska metodiky památkové péče.

Portfolio služeb pracoviště

 • Průzkum a detekce poškození
 • Akustická diagnostika stavu napadení
 • Vývoj a aplikace nových nedestruktivních metod
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Zpracování odborných studií a posudků

Adresa pracoviště

Metodické pracoviště v Brně
divize společnosti Thermo Sanace s.r.o.
Vědeckotechnický park profesora Lista
Kolejní 3093/7
Královo Pole, 612 00 Brno

Více o Vědeckotechnickém parku profesora Lista zde.

Napište nám

Partneři

 • propamatky.cz
 • vsb-stavebni-ostrava
 • vsb-elektrotechnika
 • tu-zvolen
 • karlova-univerzita
 • elektrotechnika
 • fast
 • cvut-praha
 • univerzita-bratislava
 • univerita-zilina
 • mendelu
 • drevarsky-ustav-breznice
 • mbu
 • macro-praha
 • vta
 • msk
 • avo