Metodické pracoviště společnosti Thermo Sanace s.r.o. sídlí ve Vědeckotechnickém parku profesora Lista v Brně. Specializuje se na zachování historických dřevěných prvků a konstrukcí staveb, zejména pak architektonických památek a konstrukcí napadených dřevokazným hmyzem a dřevokaznými houbami.

 

Hlavní pilíře výzkumu:

 1. Obrazová a zvuková detekce poškození biologických struktur dřeva dřevokazným hmyzem.
 2. Nové ochranné prostředky na dřevo.
 3. Experimentální zjištění teplotních polí při ohřevu sálavým teplem a mikrovlnným zářením.
 4. Vývoj nového fungicidu pro účinnou sterilizaci hub hnědé hniloby, přednostně dřevomorky domácí (S. Lacrymans).

 

Dlouhodobým záměrem metodického pracoviště je spojení vědecké, výzkumné a zejména vývojové sféry s praxí, především v oblastech nedestruktivního zkoumání biologických struktur dřeva, sanace a ochrany dřevěných prvků staveb. Pracoviště se cíleně zabývá diagnostikou stavu dřeva, zachováním a obnovou konstrukcí krovů (měšťanské i venkovské domy, sakrální a lidová architektura, zámky a tvrze, městská opevnění, drobná architektura a historické interiéry) napadených dřevokazným hmyzem a houbami. Zpracovává koncepční a posudkové materiály, průzkumy a dokumentaci, včetně speciálních projektů diagnostiky, detekce a návrhů sanace.

Při záchraně historických konstrukcí staveb preferujeme nedestruktivní přístup na základě diagnostiky. Při nezbytných opravách a doplňování konstrukcí prosazujeme používání tradičních materiálů, řemeslných postupů a technologií. Smyslem práce metodického pracoviště je optimální návrh sanace pro zachování kulturní hodnoty památky na základě výsledků diagnostických metod. Naše metodické pracovistě je v České republice jediné, které nabízí a provádí akustickou detekci aktivního napadení dřevěných prvků konstrukce dřevokazným hmyzem. Identifikujeme výskyt a navrhujeme postup sanace objektu po napadení dřevomorkou domácí na základě detekce její aktivity a dalších metod vycházejících z experimentální činnosti. Podporujeme restaurátorský přístup ke stavebním konstrukcím památek a zachování historických konstrukcí a integrity dřevěných prvků vycházející z metodiky památkové péče.

Portfolio služeb pracoviště:

 • Průzkum a detekce poškození dřevěných konstrukcí
 • Akustická diagnostika stavu napadení
 • Vývoj a aplikace nových nedestruktivních metod ochrany dřeva
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Odborné studie a posudky.

Adresa pracoviště:

Thermo Sanace s.r.o.

Metodické pracoviště v Brně
Vědeckotechnický park profesora Lista
Kolejní 3093/7
612 00 Brno – Královo Pole

Více o Vědeckotechnickém parku profesora Lista zde.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo