Úvod Výzkum a vývoj Měření změn vlastností dřeva

Měření změn vlastností dřeva

V průběhu procesu termosanace je nutné monitorovat vlhkost dřevěných prvků i relativní vlhkost prostředí sanovaného prostoru. Vlhkost monitorujeme i při provádění průzkumu rozsahu a stupně poškození konstrukce krovu. Zvýšení vlhkosti dřeva a vzduchu vytváří příznivé podmínky pro život a následnou degradační činnost dřevokazného hmyzu a zpravidla symbioticky i dřevokazných hub. Vlhkost dřeva měříme na povrchu i v celém průřezu zkoumaného prvku.

Monitorování vlhkosti na povrchu dřevěných prvků a relativní vlhkosti vzduchu

Pro měření vlhkosti povrchových vrstev dřevěných prvků používáme vlhkoměr s integrovanými charakteristikami dřeva. Jedná se o digitální měřič vlhkosti dřeva EXTECHMO297 s IR teploměrem. Přístroj měří vlhkost s automatickou teplotní kompenzací (ATC) invazivně pomocí hrotů i kapacitně v rozpětí 5 – 99 % s přesností ± 1 % do hloubky 19 mm pod povrchem. Teplota je měřena bezdotykově infračerveným paprskem v rozpětí -20 °C až +200 °C s přesností ± 2 °C. Pro měření relativní vzdušné vlhkosti používáme vlhkoměr a teploměr COMMETER C3120 s přesností ± 2,5 % RV od 5 do 95 % RV při 23°C a rozlišení 0,1 % RV.

Monitorování vlhkosti dřeva v celém jeho průřezu

Pro měření vlhkosti dřeva po průřezu využíváme ve spolupráci s doc. Ing. Janou Pařílkovou, CSc., z Ústavu vodních staveb, VUT v Brně, metodu EIS (Elektrická impedanční spektrometrie). Speciální snímače elektrické impedance měří změny vlhkosti prostřednictvím měrné elektrické vodivosti, tzv. konduktivity. Průběh konduktivity definuje pohyb gradientu vlhkosti v daných dřevěných konstrukčních prvcích v čase a hloubce. Metodu využíváme zejména při sledování pohybu vlhkosti v průřezu prvku při procesu sanace.

Monitorování vnitřního pnutí ve dřevě během procesu sanace

Rozměrové změny, které se vlivem vysoké teploty projevují v závislosti na změně vlhkosti v průřezu dřeva měříme ve spolupráci s autorizovaným stavebním dozorem pod vedením doc. Ing. J. Sandanuse, Ph.D., pomocí elektronických tenzometrů.Odporové tenzometry HBM LY-41-50/120 zaznamenávají rozměrové změny dřeva v průběhu sanace, které jsou ovlivněny úbytkem vlhkosti. Tím je při procesu kontrolován stav napjatosti celé konstrukce.

Výsledkem je kontrola šetrnosti procesu horkovzdušné sanace v závislosti na kontrole objemových změn konstrukčních prvků v reálném čase. Měření provádíme na významných historických památkách. Výsledky vždy prokázaly, že objemové změny, ke kterým v průběhu sanace dochází, jsou pouze dočasného charakteru.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo