Úvod Výzkum a vývoj Měření změn vlastností dřeva

Měření změn vlastností dřeva

V průběhu procesu termosanace je nutné monitorovat vlhkost jak dřevěných prvků tak relativní vlhkost prostředí sanovaného prostoru. Vlhkost monitorujeme i při provádění průzkumu rozsahu a stupně poškození. Změny vlhkosti jak dřeva, tak vzduchu jsou indikátorem příznivých podmínek pro rozvoj a následnou degradační činnost dřevokazného hmyzu a zpravidla symbioticky dřevokazných hub. Vlhkost měříme na povrchu i v celém průřezu zkoumaného prvku.

Monitorování vlhkosti na povrchu dřevěných prvků a relativní vlhkosti vzduchu

Pro měření vlhkosti povrchových vrstev dřevěných prvků používáme vlhkoměr s integrovanými charakteristikami dřeva. Jedná se o digitální měřič vlhkosti dřeva EXTECHMO297 s IR teploměrem. Vlhkost měří s automatickou teplotní kompenzací (ATC), jak invazivně pomocí hrotů tak i kapacitně v rozpětí 5 – 99 % s přesností ± 1 % do hloubky 19 mm pod povrchem. Teplotu měří bezdotykově infračerveným paprskem v rozpětí -20 °C do +200 °C, s přesností ± 2 °C. Pro měření relativní vzdušné vlhkosti, používáme vlhkoměr a teploměr COMMETER C3120, s přesností ± 2,5 % RV od 5 do 95 % RV při 23°C, rozlišení 0,1 % RV.

Monitorování vlhkosti dřeva v celém jeho průřezu

Pro měření vlhkosti dřeva po průřezu využíváme metodu EIS (Elektrická impedanční spektrometrie), ve spolupráci s doc. Ing. Janou Pařílkovou, Csc z ústavu vodních staveb VUT Brno. Speciální snímače elektrické impedance měří změny vlhkosti prostřednictvím měrné elektrické vodivosti, tzv. konduktivity. Průběh konduktivity tak definuje pohyb gradientu vlhkosti v daných dřevěných konstrukčních prvcích v čase a hloubce. Metodu využíváme zejména při sledování pohybu vlhkosti v průřezu prvku při procesu sanace.

Monitorování vnitřního pnutí ve dřevě během procesu sanace

Rozměrové změny, které se vlivem vysoké teploty projevují v závislosti na změně vlhkosti v průřezu dřeva, měříme pomocí elektronických tenzometrů, ve spolupráci s autorizovaným stavebním dozorem pod vedením doc. Ing. Sandanuse, Ph.D. Odporové tenzometry HBM LY-41-50/120 zaznamenávají rozměrové změny dřeva v průběhu sanace, které jsou ovlivněny úbytkem vlhkosti. Tím je při procesu kontrolován stav napjatosti celé konstrukce.

Výsledkem je kontrola šetrnosti procesu horkovzdušné sanace, v závislosti na kontrole objemových změn konstrukčních prvků v reálném čase. Měření provádíme na významných historických památkách. Vždy výsledky prokázaly, že objemové změny, ke kterým v průběhu sanace dochází jsou pouze dočasného charakteru.

Napište nám

Partneři

 • propamatky.cz
 • vsb-stavebni-ostrava
 • vsb-elektrotechnika
 • tu-zvolen
 • karlova-univerzita
 • elektrotechnika
 • fast
 • cvut-praha
 • univerzita-bratislava
 • univerita-zilina
 • mendelu
 • drevarsky-ustav-breznice
 • mbu
 • macro-praha
 • vta
 • msk
 • avo