Úvod Výzkum a vývoj Sanace mikrovlnnou energií

Sanace mikrovlnnou energií

Uvědomujeme si výhody, ale i limity využití mikrovlnné technologie při sterilizaci a sanaci materiálů.

Mikrovlnná technologie je limitována zejména:

 • nemožností měření teplot v průřezu materiálu dané bezkontaktní technologií mikrovlnného záření (MW),
 • malou aplikační plochou danou anténou s pyramidálním tvarem – nevhodné na velké objekty,
 • nehomogenitou mikrovlnného pole, která vychází z teorie elektromagnetického záření,
 • nehomogenitou materiálů, zejména dřeva, což je dáno jeho anizotropním charakterem.
model01
Na druhé straně víme i o výhodách jako je:

 • rychlost a objemové prohřátí materiálů
 • stejný gradientem teploty a vlhkosti při procesu sušení.

 

Ideální je použití mikrovlnné technologie v kombinaci s jinými způsoby sanace. Integrovat jejich účinek na lokalizovaná místa s daným problémem, například zvýšené vlhkosti a špatného přístupu jiného média.

Analyzujeme požadavky, přicházející z praxe od zákazníků, a reagujeme na ně experimentálně podloženými fakty. Požadavky jsou převážně dvojího charakteru a to:

1) Sterilizace zárodků dřevokazných hub a hmyzu
2) odstraňování vlhkosti, tedy sušení, a to jak dřeva, tak i zdiva.

Z těchto důvodů provádíme základní výzkum v oblasti aplikace MW systémů v praxi a řešíme několik projektů, které díky sérii experimentálních měření nacházejí odpovědi, které lze využít při reálných požadavcích praxe.

Naše experimentální činnost:

 • Účinek MW ohřevu na sterilizaci dřevěných prvků napadených dřevokazným hmyzem
 • Analýza inhibičního účinku MW na dřevokazné houby
 • Určení doby expozice MW energie v závislosti na sanovaném materiálu
 • Monitoring a detekce teplot uvnitř struktury při MW sanaci pomocí DTS (Distributed Temperature Systém) systémů
 • Analýza homogenity pole při MW sanaci dřevěných prvků pomocí FEM numerické simulace
 • Monitorování gradientu vlhkosti při MW ošetření stavebních materiálů
 • Měření výkonu MW systémů kalorimetrickou metodou do vodní zátěže
 • Měření tepelných deformačních účinků při působení MW energie
model04
Foto MW zařízení a experimentálních měření:

Napište nám

Partneři

 • propamatky.cz
 • vsb-stavebni-ostrava
 • vsb-elektrotechnika
 • tu-zvolen
 • karlova-univerzita
 • elektrotechnika
 • fast
 • cvut-praha
 • univerzita-bratislava
 • univerita-zilina
 • mendelu
 • drevarsky-ustav-breznice
 • mbu
 • macro-praha
 • vta
 • msk
 • avo