Úvod Výzkum a vývoj Určování stáří dřeva

Určování stáří dřeva

Dendrochronologická laboratoř

Při stavebně technických a stavebně historických průzkumech může vzniknout požadavek na určení stáří diagnostikované dřevěné konstrukce či konstrukčního prvku. K tomuto účelu slouží naše dendrochronologická laboratoř, která se zabývá datováním vzorků odebraných z dřevěných prvků konstrukce na základě měření šířky jejich letokruhů.

Vybavení:

Laboratoř je vybavena Presslerovými nebozezy pro odběr vzorků, pro měření letokruhových křivek pomocí mikroskopu Leica má k dispozici měřicí stůl LintabTM. Dalším vybavením je program LignoVisionTM sloužící k měření letokruhových křivek z načteného obrazového záznamu. Oběma způsoby získaná data jsou pak vyhodnocována v programu TSAPWinTM.

Princip dendrochronologie:

Výsledkem dendrochronologického datování jsou naměřené série letokruhových křivek, které následně prochází detrendací. Detrendované křivky jsou pro každý vzorek průměrovány do křivek sumárních, které jsou na závěr porovnávány se standardními chronologiemi. Tímto procesem je možné určit přesně (v případě podkorního letokruhu) nebo alespoň přibližně stáří datovaného prvku.

Výstup dendrochronologie:

Výstupem každého dendrochronologického měření provedeného metodickým pracovištěm Sanace dřeva je podrobná souhrnná zpráva.

Napište nám

Partneři

 • propamatky.cz
 • vsb-stavebni-ostrava
 • vsb-elektrotechnika
 • tu-zvolen
 • karlova-univerzita
 • elektrotechnika
 • fast
 • cvut-praha
 • univerzita-bratislava
 • univerita-zilina
 • mendelu
 • drevarsky-ustav-breznice
 • mbu
 • macro-praha
 • vta
 • msk
 • avo