Průzkumy a posudky – diagnostika stavu dřeva

Provádíme podrobný vizuální průzkum staveb včetně diagnostiky zdraví a stavu materiálu za použití nedestruktivních nebo semidestruktivních metod detekce poškození konstrukčních prvků.

Cílem průzkumů, vypracovaných pro konkrétní objekt nebo konstrukci, je určit:

 • druh biotického napadení (dřevokazné houby a hmyz),
 • rozsah a stupeň napadení,
 • příčiny napadení dřevěných částí krovů, podlah či stropů.
Diagnostika krovu

Na základě diagnostiky a výsledků detekce poškození navrhujeme optimální sanaci pro daný objekt.

Výsledky diagnostického průzkumu objektu jsou součástí souhrnné zpráva vypracované našim metodickým pracovištěm v Brně.

Cena diagnostiky závisí na rozsahu zkoumaných konstrukčních prvků a použitých diagnostických metodách.

Provedené průzkumy

Jak zjišťujeme stav dřeva

Před vlastním návrhem sanace je nutné provést detekci poškození nosných i nenosných dřevěných prvků konstrukce stavby. Zaměřujeme se na vývoj a užívání nedestruktivních metod detekce biologicky poškozených struktur, které umožňují určení stupňe a rozsahu napadení, lokalizaci místa poškození a zjištění aktivity dřevokazného hmyzu. Při posudcích využíváme jak metody známé z jiných odvětví (RTG, endoskopie), tak i námi vyvinuté metody a zařízení (akusitická detekce).

Používané metody:

RTG detekce poškození biologických struktur

Diagnostická metoda založená na rentgenovém zobrazení obrazových informací pomocí 2D rovinné transformace. Výsledný snímek ukazuje míru poškození konstrukčních prvků. Metoda známá z medicínské nebo veterinární praxe, je založena na kvalitním RTG snímku diagnostikovaného materiálu a počítačovém zpracováním obrazu.

Akustická detekce

Je larva dřevokazného hmyzu v aktivním nebo latentním stádiu a představuje tedy ještě destrukční hrozbu pro konstrukci?

Na tuto zásadní otázku v oblasti detekce poškození staveb jsme reagovali vývojem zařízení Acoustic Pack, je schopno rozpoznat a zaznamenat aktivitu dřevokazného hmyzu. Detekce aktivity je možná díky zvuku, který larvy vydávají, zejména během vytváření požeru. Akustický monitoring výskytu aktivního hmyzu ve dřevě je založen na kvalitním systému snímání signálu. Zařízení Acoustic Pack dokáže snímat 8 senzory najednou vněkolika hodinových záznamech.

 

V průběhu pořizováni záznamu je možné si okamžitě poslechnout aktivitu na daném prvku v konstrukci. Zákazník získá kompletní přehled o stavu napadení prvků s grafickým výstupem aktivity i zvukovými nahrávkami. Akustický systém je významným pomocníkem v detekci poškození a určení stavu prvků v napadené konstrukci.

Digitální mikroskop

Digitální mikroskop KEYENCE VHX-5000 plně využíváme pro předsanační průzkumy objektů a detekci poškození staveb (hlavně pro napadení dřevokaznými houbami, zejména dřevomorkou domácí). Hlavní předností digitálního mikroskopu je, kromě technických parametrů a rozsáhlých možností zpracování dat a výstupů, možnost jeho použití přímo v terénu.

Mikroskop je rovněž využíván pro speciální analýzy povrchů nutné pro průzkum a restaurování uměleckých artefaktů.

diagnostika-obr-03

 

Termovizní kamera FLIR B425

Termovizní kamera FLIR B425 je určena pro snímání rozložení teplot na povrchu konstrukčních prvků a pro provádění diagnostik budov. Technické parametry: kvalita obrazu 320 x 240 px, teplotní citlivost 50 mK, ukládání 14bitových obrázků ve formátu JPEG, tzv. termogramů. Kamera je kalibrována pro přímé odečítání teplot na vnějším povrchu materiálů. Teplotní rozsah kamery je od -20 °C do +350 °C s tolerancí +/- 2 °C. Digitální kamera má 3,1 Mpx (2048 x 1536 px), 8násobný zoom, možnost nahrávání videa a tvoření panoramatických snímků. Termovizní kamera je kompatibilní přes rozhraní Bluetooth s vlhkoměrem MeterLink, zaznamenávajícím vlhkost materiálů, relativní vlhkost vzduchu a teplotu.

Resistograf

Resistograph 4450 P/S je semidestruktivní přístroj pro detekci poškození a stanovení kvality dřeva v závislosti na vnitřním stavu zkoumaného prvku. Přístroj měří energii potřebnou na udržení konstantní rychlosti vrtáku prostupujícího materiálem. Odpor, který materiál vykazuje při vrtání, odpovídá jeho hustotě, tedy stavu poškození. Stav poškození je zaznamenávám ve formě grafického záznamu hustotního profilu zkoumaného prvku, tzv. dendrogramu. Zda prvek plní svou statickou funkci v konstrukci a jaká je míra jeho poškození je patrné hned na místě ze záznamu výsledků (papírová páska nebo digitální záznam zpracovaný v programu DECOM).

Endoskop – vizuální endoskopická defektoskopie

Vizuální endoskopie je realizována za využívána pro identifikaci případných skrytých vad a poruch materiálů. Pomocí mikrokamery s přisvícením LED diodami máme možnost nahlédnout do těžko přístupných míst konstrukce (zabudovaných prvků, stropních konstrukcí) nebo přímo do nitra prvků bez velkého poškození konstrukce nebo prvku samotného.

Pomocí endoskopu lze na nepřístupných místech zhodnotit biotické poškození dřevokaznými houbami a hmyzem, mechanické poškození dřeva, zvýšenou vlhkost a jiné defekty materiálů.

Akustický tomograf

Pomocí měření rychlosti šíření akustického signálu je tomograf Fakopp-ArboSonic 3D schopný sestavit obraz vnitřního stavu kmene stromu. Rychlost šíření signálu je závislá na hustotě dřeva a určuje jeho celkový zdravotní stav a případný výskyt degradační činnosti

Program ArboSonic 3D aktivací senzorů získá sérii dat, z nichž sestavuje síť rychlostí odezvy nebo průniku vln materiálem a generuje obraz průřezu s vyznačením degradovaných míst.

Máte problémy s dřevokazným hmyzem? Nevíte, jak na tesaříka nebo červotoče? Napište nám, rádi poradíme a pomůžeme.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo