Úvod Kontakt Vnitřní předpis

Vnitřní předpis

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O VÝŠI NÁHRADY MZDY PŘI ČÁSTEČNÉ NEZAMĚSTNANOSTI

Zaměstnavatel Thermo Sanace s.r.o., se sídlem Chamrádova 475/23, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO 28622201, sp. zn. C 35173, vedená u Krajského soudu v Ostravě, zastoupen Mgr.Martinou Šmírovou, jednatelkou (dále jen „Společnost“)

vydává tento vnitřní předpis

 1. Tento vnitřní předpis je platný pro všechny útvary, vedoucí zaměstnance a ostatní zaměstnance Společnosti a další osoby v obdobném vztahu ke Společnosti (dále společně jen „zaměstnanci“).
 2. Tento vnitřní předpis upravuje případy, ve kterých Společnost nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení poptávky po službách poskytovaných Společností.
 3. V případě, že Společnost nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dle odst. 2, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.
 4. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě v každé provozovně Společnosti a v elektronické podobě je přístupný na intranetu Společnosti v sekci vnitřní předpisy / na webových stránkách Společnosti na adrese www.thermosanace.cz
 5. Tento vnitřní předpis se vydává na období 1 roku.

Tento předpis nabývá účinnosti dnem: 13.3.2020

 

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo