Zapojení metodického pracoviště Sanace dřeva do programu EUREKA

Dne 2. 6. 2016 navštívili Metodické pracoviště Sanace dřeva studenti doktorského a magisterského studijního programu z Technické univerzity Varna (Technical University of Varna 1, Studentska Str. 9010 Varna, Bulgaria) a to v rámci řešení projektu E!7614 programu EUREKA a program ERASMUS + staff training. Společnost Thermo Sanace s.r.o. spolupracuje jako partner na projektu E!7614 s Ústavem vodních staveb, VUT v Brně, pod vedením doc. Ing. Jany Pařílkové, CSc, která je hlavním koordinátorem programu EUREKA, Technická universita je spoluřešitelem projektu.

Metodické pracoviště Sanace dřeva společnosti Thermo Sanace s.r.o. se podílí na řešení možné verifikace účinnosti horkovzdušné sanace na základě monitorování pohybu gradientu vlhkosti v dřevěných prvcích konstrukce pomocí nepřímé metody a to elektrické impedanční spektrometrie (EIS). Princip měření vlhkosti metodou EIS je založen na vzájemné těsné vazbě mezi snímačem elektrické impedance a buněčnou stěnou vláknitých elementů dřeva. Pohyb vody je zaznamenáván pomocí elektrických veličin, konkrétně měrné elektrické vodivosti, tzv. konduktivity. Ta monitoruje změny vlhkosti dřevěných konstrukčních prvků v různých hloubkách. Průběh konduktivity definuje pohyb gradientu vlhkosti v daných dřevěných konstrukčních prvcích v čase a hloubce. Spoluúčast metodického pracoviště Sanace dřeva na projektu je vyústěním multidisciplinární spolupráce obou pracovišť.

Do programu ERASMUS+ staff training byli za účelem řešení projektu E!7614 v programu EUREKA zapojeni studenti magisterských studijních programů Antonia Kostova Kostova a Veselin Dimchev Dimov, kteří v rámci programu řeší své diplomové práce pod názvy Development of  MatLab based software module for data processing obtained by the EIS method (Antonia Kostova Kostova) a Study of different cells and models for determining selected parameters of porous materials by the EIS method (Veselin Dimchev Dimov), a studenti doktorských programů Tsvetomir Todorov Todorov a Zhivko Stefkov Zhekov.

Komentovat:

Partneři

 • propamatky.cz
 • vsb-stavebni-ostrava
 • vsb-elektrotechnika
 • tu-zvolen
 • karlova-univerzita
 • elektrotechnika
 • fast
 • cvut-praha
 • univerzita-bratislava
 • univerita-zilina
 • mendelu
 • drevarsky-ustav-breznice
 • mbu
 • macro-praha
 • vta
 • msk
 • avo