Úvod Reference Aktuality Hodnoty se rodí kvalitní prací

Hodnoty se rodí kvalitní prací

Jimlín – Na mírném návrší nad obcemi Jimlín a Zeměchy na cestě mezi královskými městy Louny a Žatec se nachází rozlehlý komplex zámku Nový Hrad, který má své kořeny ve 14. století. Areál hradu, který je vystavěn kolem tří nádvoří, tvoří v mírně zvlněné zemědělské krajině výraznou dominantu mezi Českým středohořím a stolovými horami Přírodního parku Džbán. Hlavní dominantou zámku je pozdně gotická věž. V 16. století prošel hrad přestavbou na renesanční zámek. Dnešní barokní podobu začal areál Nového Hradu získávat po třicetileté válce přičiněním strahovských premomnstrátů i markrabat braniborských.  Honosným raně barokním areálem se zámek stal teprve za hraběte Gustava Adolfa z Varrensbachu mezi lety 1670 až 1689.

Unikátní malované stropy

Nový Hrad se může pochlubit unikátním souborem malovaných záklopových stropů z období renesance a manýrismu. Malované stropy se nachází celkem v 10 místnostech, z toho ten největší dosahuje plochy 249,8 m2. Na zámku je 94 malovaných trámů, jež nesou bohatě zdobená prkna. Součástí areálu je dalších 6 místností s dřevěnými záklopovými stropy, ale již bez maleb.

V teplotních zkouškách horký vzduch obstál

Odborní pracovníci společnosti Thermo Sanace, s.r.o. dlouhodobě monitorují stav záklopových stropů. Rozsáhlá diagnostika stavu dřevěných konstrukcí, provedená v roce 2016, odhalila aktivní napadení dřevokazným hmyzem, konkrétně tesaříkem krovovým, červotočem proužkovaným a červotočem umrlčím. V rámci komplexní rekonstrukce areálu proběhne také ošetření dřevěných konstrukcí horkým vzduchem. S ohledem na jedinečnost malované výzdoby je třeba postupovat s maximální precizností a profesionalitou. Před zahájením vlastní horkovzdušné sanace byly proto provedeny teplotní testy v laboratorních podmínkách a následně zátěžové teplotní testy přímo na zámku. Teplotní zkoušky prokázaly vhodnost zvolené metody i při řešení biotické degradace konstrukcí s takto hodnotnou povrchovou úpravou.

 

 

Marek Matějek

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo