Úvod Reference Seminare Konference: Nové nedestruktivní metody diagnostiky a sanace dřevěných konstrukcí

Konference: Nové nedestruktivní metody diagnostiky a sanace dřevěných konstrukcí

Společnost Thermo Sanace s.r.o. ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie Akademie věd České republiky v.v.i. v Praze a nově vzniklého metodického pracoviště Sanace dřeva uspořádali ve dnech 24. až 25. září 2014 vědeckou konferenci pod názvem Nové nedestruktivní metody diagnostiky a sanace dřevěných konstrukcí“. Hlavním tématem konference bylo představení možných metod záchrany autenticity dřevěných prvků a to nejen historických objektů. Snahou pořadatelů bylo představit nové vědecké přístupy, metody a přístroje na zkoumání biologických struktur pro diagnostiku stavu a rozsahu poškození dřevěných prvků a také jednotlivé metody sanace. Účelem konference bylo seznámit odbornou i laickou veřejnost s novými postupy vedoucími ke snížení destruktivních zásahů do konstrukce, včetně ukázky optimální metody sanace bez ztráty autenticity a integrity prvků. Ve dvou dnech měli účastníci možnost získat vědecky podložené informace o metodách, postupech i změnách struktury dřeva působením různých forem energie a navíc mohli vidět praktické ukázky jak samotné horkovzdušné metody sanace, tak i metod pro diagnostiku stavu poškození a nově vzniklé nátěrové hmoty jako poslední úpravu při záchraně památky. Konference tak komplexně představovala přehled možností sanace s výhodami i limity použití a jejich možné aplikace na krovové konstrukce.

Záštitu nad pořádanou konferencí převzala náměstkyně ministra kultury paní PhDr. Anna Matoušková a rovněž celou konferenci zahájila. Úvodní slovo z úst takto významné osoby ve spektru hmotné kultury naši země bylo pro organizátory a účastníky velkou poctou. Účast byla mezinárodní a doplněná přednáškami, které dávaly možnost nahlédnou do lidové architektury a regionálních aspektů dřevěných domů v Rusku. Přednáškové bloky doplnila ukázka horkovzdušné sanace kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech a praktické ukázky jednotlivých metod a zařízení na nedestruktivní zkoumání a úpravy povrchů jako: nové zařízení Acoustic pack, zařízení na úpravu povrchu tryskáním suchým ledem CO2, nové ochranné retardační nátěry na dřevo a metoda EIS. Příspěvky autorů z řad vysokoškolských profesorů z oboru dřevařství či z řad památkových pracovníků a dalších odborníků si daly za cíl přiblížit a seznámit široký okruh odborné veřejnosti s novinkami a technologiemi sanace z oblasti historických dřevěných konstrukcí, jejich záchrany, obnovy a snahy o zachování jejich autenticity.

Program konference byl tematicky rozdělen do 4 přednáškových bloků a dvou odpoledních s praktickými ukázkami metod. Náměstkyně ministra kultury paní PhDr. Anna Matoušková konferenci zahájila a otevřela tak možnost diskuse nad metodami obnovy architektonického dědictví v mezioborovém spojení exaktních věd a věd humanitních. Interdisciplinární komunikace byla mezi účastníky během diskusí velmi intenzivní. Účastníci sami velice přivítali možnost široké a odborné diskuse díky komplexnímu záběru samotných přednášek, tak i účastníků. Přednášky korespondovaly s praktickými ukázkami a umožňovaly tak účastníkům ještě další diskuse.

Ve vědecké atmosféře plné odborných informací se účastníci dozvěděli o historii, stavebním vývoji kostela Stětí sv. Jana Křtitele, nových metodách nedestruktivního monitoringu dřeva, tepelné stabilitě anorganických stavebních pojiv v omítkách při tepelném zatížení simulujícím sanaci horkým vzduchem, nových metodách čištění povrchů suchým ledem, výhodách a limitech využití mikrovlnné energie při sterilizaci dřevokazného hmyzu a hub, tlakové injektáži, tradičních přípravcích a moderních aditivech v ochraně dřevěných konstrukcí, dřevomorce domácí a jiných dřevokazných houbách, využití metody elektrické impedanční spektrometrii při ošetření dřeva, chemických, fyzikálních a mechanických změnách dřeva během termického zatížení, změnách povrchu starého dřeva a jeho mikroskopické struktuře při úpravě suchým ledem za účelem zlepšení podmínek smáčení a impregnace dřeva. Náhled do lidové architektury a regionálních aspektů dřevěných domů v Rusku, včetně využití mikrovlnné energie jako možné sanace dřevěných prvků poskytli zahraniční hosté. Zazněly také příspěvky k požární bezpečnosti při sanaci a mnohé zajímavé výsledky a postřehy z experimentální práce přítomných výzkumníků.

Konference naplnila svůj záměr a dle organizátorů a na základě ohlasu účastníků překonala zcela očekávání.

(Příspěvek vyšel ve formě článku na webovém portálu www.propamátky.info a v časopisu Střechy-Fasády-Izolace 11/12 2014)

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo