Úvod Reference Seminare Metodický seminář „Sanácie drevených konštrukcií“ ve Spišském Podhradí

Metodický seminář „Sanácie drevených konštrukcií“ ve Spišském Podhradí

Dne 6. června 2013 pořádala společnost Thermo Sanace s.r.o., ve spolupráci s Ing. arch. Magdalénou Janovskou ze Štúdia J+J, s.r.o., v Levoči, odborně metodický seminář nazvaný„Sanácie drevených konštrukcií“. Seminář se konal ve  Spišské Kapitule – Spišskom Podhradí pod záštitou Rímskokatolíckej cirkve – Biskupstvo Spišské Podhradie, Slovenského národného múzea – Spišské múzeum v Levoči, Krajského pamiatkového úradu v Prešove, Štúdia J+J, s.r.o. v Levoči.

A jaký seminář vlastně byl? Hlavním smyslem a cílem semináře bylo seznámit odbornou slovenskou veřejnost s prosazující se a populární metodou horkovzdušné likvidace dřevokazného hmyzu – tzv. termosanace – a představit jí jako významnou možnost záchrany cenných dřevěných konstrukcí na Slovensku.

Zaměření semináře bylo tematické, orientované na problematiku historických dřevěných konstrukcí, vyhodnocování jejich stavu a návrh vhodné sanace. Součástí semináře byla jako již tradičně, praktická ukázka horkovzdušné sanace a to v části objektu národní kulturní památky, kanónie č. 8. Tato kulturní památka je součást chráněného celku území památkové rezervace Spišská Kapitula, zapsané v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Součástí bohatého programu byla i prohlídka Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule spojená s návštěvou prostor historické knihovny a kapitulního archivu hodnověrného místa, které se nacházejí v 1. poschodí katedrály. Zahájení semináře a úvodu do historických souvislostí se ujala Ing. arch. Magdaléna Janovská s Ing. Petrem Glosem a Ing. Ľubomírem Suchým. Aplikace horkovzdušné sanace, z pohledu teorie i realizovaných projektů představil jednatel společnosti pan Ing. Pavel Šmíra., Ph.D., a v porovnání s mikrovlnnou technikou, rovněž z pohledu teorie, principů a využití v krovových konstrukcích, Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D. Návštěvníky semináře následně s praktickou realizací seznámil Ing. Jan Štěpánek přímo v objektu kanónie č. 8.

Seminář byl dále tematicky doplněn řadou odborných přednášek týkajících se diagnostiky a identifikace biotického poškození, ochrany dřeva a samozřejmě obecně vlastnostmi dřeva. Své referáty představili odborníci na strukturu a vlastnosti dřeva z Technické univerzity ve Zvolenu, zastoupeni  Dr.h.c. prof. RNDr. Martinem Babiakem, CSc, prof. Ing. Ladislavem Reinprechtem, CSc, prof. Ing. Jozefem Kúdelou, CSc či prof. Ing. Igorem Čunderlíkem, CSc. Velmi zajímavý příspěvek měla Ing. Miroslava Dušková – Smrčková, Dr., o nových možnostech ochrany dřeva ve 21. století.  Zazněly příspěvky o nových přístupech k měření teplot s využitím DTS systémů uvnitř dřevěných materiálů, přednesený prof. RNDr. Vladimírem Vašinkou, CSc. Výsledky experimentální práce, kterou společnost Thermo Sanace s.r.o. navázala s mikrobiologickým ústavem AV ČR o vlivu mikrovlnného záření na dřevokazné houby, přednesl RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. Nové oblasti, konkrétně oblast nedestruktivního zkoumání aktivity larev dřevokazného hmyzu pomocí akustického signálu, bylo možné si vyslechnout od Ing. Martina Friedla, ale rovněž prohlédnout na připravených posterech. Mimo odbornou část účastníku byl seminář určen zejména zástupcům památkových úřadů, projektantům a majitelům objektů, kteří řeší problém s likvidací dřevokazného hmyzu v historických objektech nebo soukromých domech. Stejně tak všem, kteří měli zájem o nové oblasti diagnostiky poškození staveb, sanací a vědeckých směrů v oblasti záchrany historických objektů. Účast byla opravdu vysoká bez mála 70 lidí.

Organizátoři semináře si touto cestou dovolují vyjádřit poděkování, odborníkům za zajímavé výsledky a postřehy z experimentální práce formulované do vědeckých příspěvků a všem účastníkům za přítomnost na semináři, kterou vyjádřili podporu, společnosti Thermo Sanace v její činnosti.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo