Úvod Reference Aktuality Obnova a využívání radnic

Obnova a využívání radnic

Havlíčkův Brod – Jubilejní 10. ročník mezioborové konference pořádané Institutem pro památky a kulturu se uskutečnil 9.–10. listopadu 2017 v nově opravených prostorách Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Záštitu nad akcí nazvanou Obnova a využívání radnic převzalo Ministerstvo kultury a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s městem Havlíčkův Brod.

Radnice dodnes patří mezi nejvýznamnější objekty našich měst a odráží v sobě rozvoj, proměnu, ale i ambice místních samospráv. V rámci programu konference zazněly přednášky postihující vývoj radničních budov od středověku až po budovy stavěné po roce 1850 v souvislosti se vznikem moderní obecní samosprávy. Konference hledala odpovědi na otázky, kam směřuje radniční architektura, jaký urbanistický význam dnes radnice mají, či k jakému účelu jsou využívány objekty, které byly úřadem v minulosti opuštěny?

Setkání bylo určeno všem zájemcům o dějiny, současnost, ale také budoucnost radničních budov a vytvořilo příležitost k výměně názorů a zkušeností při jejich obnově a využívání. Konference byla určena pro architekty, urbanisty, zástupce obcí a krajů, pracovníky památkové péče, studenty a samozřejmě i pro širokou odbornou veřejnost. Konference se zúčastnili rovněž pracovníci společnosti Thermo Sanace, s.r.o., kteří mají s obnovou radničních budov osobní zkušenost. Připomeňme například loňskou horkovzdušnou sanaci radnice v Brandýse nad Orlicí                                  ( http://www.thermosanace.cz/ref/sanace-radnice-v-brandyse-nad-orlici/ ).

Foto z konfrence viz PROPAMTKY: https://www.facebook.com/propamatky/posts/1505157169569989

 

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo