Úvod Reference Aktuality Paměť je klíč k budoucnosti

Paměť je klíč k budoucnosti

Rožnov pod Radhoštěm – Ve dnech 30. ledna až 2. února 2018 se uskutečnila ve Valašském muzeu v přírodě konference s příznačným názvem „Poslání a budoucnost muzeí v přírodě v České republice“. Slavnostního zahájení se ujala řada významných osobností, mezi kterými promluvil i radní Zlínského kraje pro kulturu Miroslav Kašný, který svou zdravici uvedl slovy papeže Františka: „paměť je klíč k budoucnosti“. Tato úvaha se vinula celým programem odborného setkání jako pomyslná červená nit.

Program konference obsáhl mnohé aspekty muzeí v přírodě ve vztahu k jejich dalšímu směřování. Jednání uvedl blok definující poslání těchto paměťových institucí, na který v následujících dnech navázala prezentace, ekonomika a legislativa. Zajímavý exkurz poskytlo například představení ekomuzeí a ochrana přírodního dědictví.

Jedním z vrcholů programu se stala návštěva ministra kultury Ilji Šmída, který na konferenci udělil ocenění Artis Bohemiae Amicis (Přátelům českého umění) PhDr. Františku Ledvinkovi za celoživotní dílo v oblasti šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i v zahraničí. Ocenil tak Ledvinkovo mimořádné osobní nasazení při záchraně národopisně cenné lokality Zubrnice na Ústecku.

Konference vytvořila platformu k interdisciplinárnímu, mezigeneračním a nadregionálnímu setkání muzeologů, památkářů, etnografů, a odborníků z dalších příbuzných oborů, kteří společně diskutovali a zamýšleli se nad otázkami autenticity a identity a také věrohodnosti muzeí v přírodě. Velmi přínosná byla rovněž debata o podstatě veřejné služby těchto institucí. Závěrem nezbývá než doufat, že se z konference stane pravidelně pořádaná akce, jíž se budou zástupci společnosti Thermo Sanace, s.r.o. pravidelně účastnit.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo