Úvod Reference Aktuality Průzkum krovu kostela sv. Rocha v areálu Strahovského kláštera

Průzkum krovu kostela sv. Rocha v areálu Strahovského kláštera

Nejzajímavější událostí měsíce dubna 2016 byl bezesporu diagnostický průzkum krovové konstrukce kostela sv. Rocha v areálu Strahovského kláštera v Praze – Hradčanech. Hlavním cílem diagnostického průzkumu zpracovaného ve formě odborného posudku bylo určení druhu biotického napadení, zjištění rozsahu a stupně napadení a stanovení pravděpodobné příčiny napadení všech nosných i nenosných prvků dřevěných krovových konstrukcí. Z výsledků průzkumu pak byly lokalizovány ložiska výskytu dřevokazného hmyzu a dřevokazných hub, určen jeho druh a příčiny napadení a byl navrhnut způsob odstranění příčin napadení.

Pozdně renesanční kostel sv. Rocha s gotizujícími prvky má neobvyklý půdorys kompozitního typu. Hlavní loď má tvar obdélníku s okosenými rohy, čímž navozuje dojem oválného půdorysu. K hlavní lodi přiléhají po stranách tři polygonální výklenky tvořící ramena půdorysného kříže. Hlavní loď je zaklenuta valenou klenbou s dvěma páry trojúhelníkových výsečí.

Krov kostela sv. Rocha je tvořen starším krovem s hambalky podepřenými vaznicovým věncem na stojatých stolicích a novodobou vzpěradlovou konstrukcí, která starší systém krovu kompletně vynáší. Ve východní části je pak do krovu vložena samostatná konstrukce sanktusníku. Vzpěradlová konstrukce je tvoře celkem pěti vazbami jednoduchých vzpěradel uložených na vrchním líci koruny zdiva. Podélně na jejich vazných trámech jsou uloženy tři masivní trámy, na dvou krajních jsou postaveny sloupky původních plných vazeb stojatých stolic s pásky, střední trám, vyhýbající se sloupkům věšadel, pomocí ocelových svorníků vynáší původní vazné trámy uprostřed jejich rozpětí. Na horní líc korunního zdiva a mezi vazné trámy starší konstrukce jsou rovněž vloženy čtyři příčné trámy roštu pro konstrukci sanktusníku ve východní části krovu. Sanktusník je vynášen celkem osmi pětibokými sloupky, ocelovými závlačemi spojenými s roštem.

 

Jako vhodná metoda pro komplexní sanaci byla kvůli výskytu napadení dřevokazným hmyzem zvolena metoda termosanace. Uvidíme, jestli se ji v budoucnu podaří realizovat. Již teď jsme rádi, že jsme mohli přispět k udržení dobrého technického stavu tohoto zajímavého sakrálního objektu Strahovského kláštera.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo