Úvod Reference Aktuality Sanace Choceňské věže ve Vysokém Mýtě

Sanace Choceňské věže ve Vysokém Mýtě

Na začátku letošní sezóny jsme ještě netušili, že si během ní mimo jiné opět vyzkoušíme sanace snad veškerých myslitelných typů dřevěných objektů a konstrukcí. Po roubence ve Frýdlantu, vodním mlýnu v Sychotíně, větrném mlýnu v Novém Dvoře, krovech kaštiěľa v Ruských Pekľanech na Slovensku, krovu radnice v Brandýse nad Orlicí a celoroubené patrové Rožnovské radnici ve Valašském muzeu v přírodě jsme úspěšně dokončili sanaci pater Choceňské věže ve Vysokém Mýtě včetně dřevěné krovové konstrukce barokní báně.

Choceňská věž zvaná „Karaska“ je jednou ze čtyř hradebních věží historického jádra Vysokého Mýta. Svůj původní kamenný korpus ze 13. století si zachovala až do dnešní doby, jen původní užší báň byla v barokní době nahrazena typickou širokou bání. Vyhořela v roce 1569, 1700 a 1844. Roku 1614 sloužila věž jako zvonice, vězení a do roku 1700 tu měl byt i hlásný. Původně, ještě v první polovině 19. století, u věže stávala brána (tzv. Choceňská) a ještě jedna nižší věž (podobně, jak se to zachovalo dodnes u Pražské brány). Menší boční věž i s bránou byla však roku 1844 zbourána. (Více o Choceňské věži se můžete dozvědět na stránkách infocentra Vysokého Mýta – ZDE)

Horkovzdušná sanace věže probíhala v týdnu od 26. září do čtvrtka 29. září 2016. Během sanace byla pomocí horkého vzduchu ošetřena nejenom nedávno opravovaná báň s novou šindelovou krytinou, ale nakonec i všechna dřevěná patra věže. V předcházejících průzkumech dřevěných prvků bylo totiž prokázáno aktivní napadení dřevokazným hmyzem právě i těchto nižších pater a schodišť na ně navazujících. Po zahřátí všech dřevěných konstrukcí na teplotu 55 °C a jejím udržení další hodinu (dle německé normy DIN 68 800 část 4) došlo k likvidaci všech vývojových stádií dřevokazného hmyzu a tedy k jeho kompletní likvidaci.

Proces horkovzdušné sanace byl online monitorován termoelektrickými snímači a termovizní kamerou, díky čemuž bylo možné v průběhu sanace přesně vyhodnocovat její průběh. V případě báně Choceňské věže jsme měli obavy o dostatečné prohřátí prostorů nad korunami masivních kamenných zdí. Tento prostor se také ukázal jako nejkritičtější místo sanace. Úskalí jeho ohřevu jsme vyřešili snížením vyhřívaného prostoru báně pomocí teplotně odolných  fólií. Ty byly po prohřátí všech ostatních dřevěných prvků báně instalovány do nejužšího místa báně a tím byl vytvořen umělý strop jako přepážka pro proudící horký vzduch. Krátce nato se začal intenzivně prohřívat i vzduch na korunami zdí věže a zakrátko bylo hotovo. Druhý den pak následoval už bezproblémový ohřev pater věže. V dalším dnu demontáž veškerého zařízení, úklid a odjezd na další a pro letošní rok zřejmě již poslední sanaci. Která to bude se dozvíte brzy opět v našich aktualitách.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo