Úvod Reference Aktuality Sanace radnice v Brandýse nad Orlicí

Sanace radnice v Brandýse nad Orlicí

Dalším objektem, na jehož rekonstrukci jsme se podíleli, byla secesní radnice na náměstí v Brandýse nad Orlicí. Radnice č. p. 203 situovaná na Komenského náměstí byla zapsána do státního seznamu kulturních památek v roce 1988, památkou je však od roku 1958. O rok dříve, roku 1957, zde byla oficiálně otevřena Pamětní síň Jana Ámose Komenského, kde je uložena Kniha svatebních smluv, která je unikátní památkou na pobyt „učitele národů“ v Brandýse. Jan Amos Komenský v Brandýse napsal v roce 1623 své umělecky nejvýznamnější dílo Labyrint světa a ráj srdce a v roce 1624 se zde podruhé oženil a to s dcerou významného bratrského činitele Jana Cyrila.

Výstavba budovy městské radnice byla r. 1901 zadána architektu Josefu Drahošovi, který ji vystavěl dle původní historické radnice z r. 1776.  Radnice se do náměstí obrací trojosým průčelím se středovým vstupním rizalitem, akcentovaným balkonem v patře a završeným vykrajovaným štítem, kde je umístěn prosklený ciferník hodin z r. 1936 a v tympanonu štukový městský znak.

Minulý rok započaly na radnici práce související s opravou střechy, jejich součástí se stala i horkovzdušná sanace původního dřevěného krovu napadeného dřevokazným hmyzem. Vlastní horkovzdušná sanace byla zahájena dne 22. 08. 2016 kontrolou sanovaných prostor objektu, instalací termoelektrických snímačů teplot, ustavení horkovzdušných agregátů, instalací a montáží horkovzdušného potrubí a následným zajištěním staveniště. Během přípravných prací byly pro zaručení co nejefektivnějšího ohřevu i utěsněny netěsnosti střešního pláště a sanovaného prostoru. Následující den 23. 08. 2016 v 6:21 hodin byl zahájen samotný ohřev krovu a to spuštěním tří horkovzdušných agregátů. Současně se zahájením ohřevu bylo zahájeno i monitorování teplot. Celkem bylo nainstalováno 12 snímačů,  9 z nich sledovalo průběh teplot ve vnitřní struktuře dřeva a 3 monitorovaly teplotu vzduchu na vybraných místech. Snímače byly umístěny na nejméně příznivá místa pro ohřev, jako je styk pozednice a krokve, úžlabí apod. Objekt byl z hlediska nežádoucích úniků tepla monitorován i z exteriéru a to pomocí termovizní kamery.

Přibližně v 18:30 hodin téhož dne bylo na všech sledovaných místech dosaženo sterilizační teploty 55 °C. Tato teplota byla udržována ještě po dobu jedné hodiny, ohřev byl tedy ukončen v 19:30 hodin. Prostor byl po úspěšné sanaci ponechán v klidové fázi tak, aby došlo k vyrovnání vlhkosti dřeva s relativní vzdušnou vlhkostí v místě sanace.

Třetí den byla zahájena etapa zahrnující demontáž horkovzdušného potrubí a agregátů, opětovné odstranění přidané izolace, vyjmutí termoelektrických snímačů. Jako poslední fáze celého procesu následovala aplikace chemické preventivní ochrany. Přípravek s insekticidní i fungicidní složkou byl aplikován postřikem. Čtvrtý den, tedy 25. 08. 2016 bylo dílo předáno objednateli, který bude pokračovat na dalších etapách rekonstrukce objektu.

Věříme, že rekonstrukce, jejíž jsme se stali součástí, bude zdárně dokončena a radnice bude mít možnost být dominantou tohoto města i pro mnoho dalších generací.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo