Úvod Reference Aktuality Seminář Praha: Nejčastěji realizované způsoby sanace dřevěných prvků konstrukcí

Seminář Praha: Nejčastěji realizované způsoby sanace dřevěných prvků konstrukcí

Metodické pracoviště Sanace dřeva společnosti Thermo Sanace, s. r. o. ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd České republiky, v. v. i., Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským, Praha, s. p. a Institutem pro památky a kulturu, o. p. s., uspořádalo dne 5. listopadu 2015 odborný seminář na téma Nejčastěji realizované způsoby sanace dřevěných konstrukcí. Seminář probíhal v reprezentativním prostředí Nosticova paláce na půdě Ministerstva kultury v Praze. Úvodního slova a tím i zahájení semináře se ujala náměstkyně člena vlády paní PhDr. Anna Matoušková, kterou nám bylo ctí na semináři přivítat.

Hlavním cílem odborného semináře byla reflexe vhodnosti a použitelnosti dostupných a v současnosti běžně používaných metod sanace dřevěných prvků historických konstrukcí v návaznosti na nejčastější problémy způsobené převážně rozvojem biotické degradace dřeva dřevokazným hmyzem a dřevokaznými houbami. Na samém začátku semináře bylo představeno schéma fází postupu ochrany a sanace dřevěných prvků konstrukcí, které ve stručnosti shrnulo postup vlastní péče o dřevěné konstrukce a odůvodnilo následnost přednášek odborného semináře. Přednáškám rozebírajícím jednotlivé metody sanace a jejich klady a zápory předcházely v úvodu semináře příspěvky paní Ing. Anny Součkové z Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského, Praha, s. p. a pana doc. RNDr. Jiřího Gabriela, DrSc., z Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., kteří představili posluchačům problematiku a nejčastěji se vyskytující zástupce dřevokazného hmyzu a dřevokazných hub. Poté následoval blok odborných přednášek na téma vlastních sanací, který zahájila Ing. et Ing. Soňa Křivánková z Metodického pracoviště Sanace dřeva příspěvkem představujícím základní druhy konstrukčních sanací a v druhé části příspěvku neúčinnost tlakové injektáže zabudovaných dřevěných prvků. Jako další metoda byla představena horkovzdušná sanace, která funguje na principu zahřátí celé konstrukce včetně kritických nebo nedostupných prvků. V sanacích dřevěných konstrukcí a zvláště těch památkově chráněných má díky své komplexnosti a nedestruktivní povaze své nezastupitelné místo. Ozřejmění technických stránek této metody se ujal pan Ing. Pavel Šmíra, Ph.D., MBA ze společnosti Thermo Sanace, s.r.o., který přispěl i četnými příklady z praxe. Závěrem přednáškového bloku byly představeny principy mikrovlnné sanace, posluchačům byla díky paní Ing. Andree Nasswettrové, Ph.D., z Metodického pracoviště Sanace dřeva objasněna především účinnost metody, zdůrazněn fakt nehomogenity mikrovlnného pole a předneseny závěry z vědeckých prací a experimentů týkajících se využití mikrovln pro sanace dřevěných konstrukcí.

Hlavní předností celého odborného semináře byla vedle odborných přednášek především diskuze, které byla věnována celá druhá půle semináře. Během téměř dvouhodinového prostoru byly postupně zodpovídány dotazy posluchačů tak, jak byly zaznamenány po jednotlivých přednáškách, a zároveň měli posluchači prostor s přednášejícími na téma otázek diskutovat a pokládat dotazy nové. Svou vědeckou a přesto uvolněnou atmosférou plné odborných dotazů naplnil závěr konference svůj záměr a v mnohém předčil očekávání pořadatelů. Z toho důvodu a vzhledem ke koncepci semináře, který byl inspirován a volně navazoval na vědeckou konferenci Nové nedestruktivní metody diagnostiky a sanace dřevěných konstrukcí ze září předcházejícího roku, věříme v zájem posluchačů o navazující cyklus přednáškových seminářů, na kterém budou moci být zodpovězeny všechny další nevyřčené otázky příznivců kulturních památek a zejména historických dřevěných konstrukcí.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo