Úvod Reference Sanace Termosanace evangelického kostela v Bukovce

Termosanace evangelického kostela v Bukovce

Ve dnech 24. – 27. října 2014 prováděla naše společnost záchrannou horkovzdušnou sanaci památkově chráněného evangelického kostela v Bukovce, okr. Pardubice. Tento svatostánek, vystavěný po pol. 19. století, představuje cennou historickou a duchovní památku mnoha evangelíků na Pardubicku a Královehradecku.

Architektonicky představuje kostel strohou jednolodní stavbu se sedlovou střechou a vysokou průčelní věží, ovlivněnou neorománskými prvky. Bohužel pro kostel, jeho dřevěné kosntrukce v prostorách krovů a věže byly v minulosti napadeny dřevokazným hmyzem z čeledi tesaříkovití (Cerambycidae), který se časem rozšířil po celé ploše podkroví a nevynechal snad s výjimkou krokví na obvodě vazby žádný z dřevěných prvků krovu. Samotný krov však nepředstavuje hlavní hodnotu podkroví, díky které by se nemohl provézt zcela nově. Hlavní konstrukcí, kterou by nebylo možné bez vysokých finančních a stavebních nákladů vyměnit, je konstrukce falešné dřevěné klenby, skládající se z tvarovacích ramenátů vynášených masivními nosnými stropními rámy, zazděnými do koruny zdiva. Tyto stropnice o dimenzi až 27 x 32 cm tvoří celkem 12 vazeb, které umístěním respektují 12 vazbovou krovovou soustavu. Hlavním konstrukčním prvkem krovu jsou 4 plné vazby ležatých stolic s podélnými středními vaznicemi nesoucími krokve vynášené kráčaty do výměn. V interiéru věže, zakončené vysokou jehlancovou střechou, se nachází 2 patra vazných trámů. V nejvyšším patře je uložena dubová zvonová stolice.

Všechny tyto dřevěné konstrukce bylo nutné ošetřit naráz termosanací a zastavit tak ničivý a poměrně rychlý postup dřevokazného hmyzu. Realizaci termosanace stěžovalo několik faktorů, se kterýma bylo nutné se poprat:

– výška objektu (krov začínal na úrovni 9 m)

– členitost objektu (obdélný prostor nad lodí + celá konstrukce věže včetně její střechy)

– umístění těch nejmasivnějších dřevěných prvků (stropnic) v nejnižších částech sanovaného prostoru.

Se všemi těmito negativy jsme se úspěšně vypořádali. Sanovaný prostor byl nahříván celkem ze 3 horkovzdušných agregátů – 2 vyhřívaly samotné podkroví, jeden samostatně celou věž). Aby byl posílen účinek horkého vzduchu speciálně na stropnicové trámy, byla na úroveň horní hrany vazných trámů instalována celoplošně tepelně izolační fólie, která měla za úkol udržet teplý vzduch co nejdéle ve spodní části krovu, u stropnic.

Vlastní termosanace – nahřívání – byla spuštěna 26. října 2014 v 7:00. S ohledem na pokročilou roční dobu trvala termosanace o něco déle, než by tomu bylo v letních měsících. Celkem nahřívání zabralo 18 hodin než bylo možné termosanaci prohlásit za 100% úspěšně provedenou.

Vlastník objektu pomocí termosanace zastavil destruktivní postup dřevokazného hmyzu, který přivedl krov a dřevěné konstrukce stropů takřka do havarijního stavu. Získal tak mnohem delší čas k získání prostředků pro celkovou obnovu krovu.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo