Úvod Reference Aktuality Termosanace kostela v Šenově

Termosanace kostela v Šenově

Datum: 9.12.2015

V polovině září 2015 prováděla společnost Thermo Sanace s.r.o. další z řady zajímavých horkovzdušných sanací historických staveb – tentokrát naši společnost oslovila římskokatolická farnost v Šenově u Nového Jičína, vlastník  zdejšího kostela sv. Martina, který se měl stát předmětem prací.

Tato historická stavba s gotickým jádrem byla vystavěna již na přelomu 13. a 14. století a řadí se mezi jedny z nejstarších svatostánků v okolí. V době renesance a baroka byl kostel několikrát upravován. Stavbě dominuje mohutná zvonicová věž, která patrně plnila i funkci obrannou. Právě nejvrchnější patro věže a barokní báň nad ní se měly jako jednotný prostor dle objednávky vlastníka stát předmětem horkovzdušné likvidace dřevokazného hmyzu.

Předchozí návštěvou bylo zjištěno výrazné napadení dřevěných konstrukcí uvnitř plánovaného sanovaného prostorudřevokazným hmyzem – především pak z čeledi tesaříkovitých. Ačkoliv toto napadení se prozatím nejevilo jako ohrožující statiku dřevěných konstrukcí vrchního patra věže ani krovu báně, vzhledem k četnosti a agresivitě napadení se tomuto havarijnímu stavu mohla stavba v blízké budoucnosti přiblížit. Naštěstí si napadení vlastník všiml a uvědomil si nutnost včasného zásahu a likvidace dřevokazného hmyzu nyní, dokud není narušena statika, než tuto hrozbu podcenit a za několik let řešit zcela novou střechu nad věží.

Nejvhodnější metodou, která spolehlivě zahubí dřevokazný hmyz, rychle, efektivně a bez zásahu do dřevěných prvků, je určitě termosanace.

Práce na provedení termosanace byly naplánovány dle harmonogramu na celkem 3 dny:   1. den příjezd technologie, její ustavení, připravení prostoru na termosanaci, 2. den vlastní nahřívání – termosanace a 3. den demontáž, úklid a předání objektu zpět do rukou vlastníka.

Největším úskalím prací na této termosanaci se ukázala výška věže a umístění sanovaného prostoru. Jediným otvorem, kterým se do věže dalo vstoupit horkovzdušným potrubím bylo velké okno v předposledním, zvonovém patře věže, čili až do výšky 18 metrů. Pro oporu potrubí muselo být při fasádě věže postaveno pomocné lešení. Dalším úskalím byl malý otvor ve stropě, dělící předposlední a poslední patro věže. Tento otvor dosahoval rozměru, kterým mohlo projít pouze jedno horkovzdušné potrubí – tedy, omezení počtu horkovzdušných agregátů pouze na jeden přístroj. Naštěstí byl sanovaný prostor poměrně těsně uzavřen, jednak zdivem posledního patra věže a také pevným střešním pláštěm báně (podbití, měděný plech), takže bylo možné uvažovat o reálnosti procesu nahřívání.

Samotná termosanace – nahřívání dřevěných konstrukcí a postupná likvidace dřevokazného hmyzu – zabrala celkem takřka 18 hodin intenzivního vhánění horkého vzduchu do sanovaného prostoru a nahřívání dřeva.

Proces a výsledky termosanace byly sledovány a zaznamenávány v PC pomocí údajů z elektronických teplotních čidel umístěných ve vybraných dřevěných prvcích sanovaného prostoru.

Díky termosanaci můžeme celý sanovaný prostor označit za kompletně zbavený všech stádií dřevokazného hmyzu. Konstrukce věže a střešní báně díky provedené termosanaci vydrží při řádné údržbě další mnohá desetiletí a bude zachován její historický ráz.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo