Úvod Reference Sanace Termosanace v maďarském Dunakiliti

Termosanace v maďarském Dunakiliti

O záchranu napadených stropních trámů v novostavbě rodinného domu v maďarském Dunakiliti a předejití tím nákladné demontáži stropní konstrukce a její náhradě jsme byli požádáni v srpnu 2015.

Dokončovací a finalizační práce na novostavbě byly majiteli zastaveny z důvodu zjištění napadení pohledových nosných trámů v části objektu dřevokazným hmyzem (konkrétně tesaříkem krovovým). Toto dřevo bylo do objektu zabudováno bohužel již napadené. Zjistilo se to velmi pozdě, až v době, kdy byla celá stavba hotová a majitelé chtěli začít vybavovat domek vnitřním vybavením. Tyto své plány museli přerušit a hledat vhodnou variantu likvidace hmyzu. Vybrali si termosanaci. Jedině při této možnosti si mohli být následně jistí 100% likvidací hmyzu v celém rozsahu stropních trámů a podbití bez hrozby demontáže a vybourávání napadených konstrukcí. Pro všechny případy bylo majitelům doporučeno odmontovat raději křídla oken a všechny plastové vypínače a zásuvky. Otvory po oknech byly pečlivě zaizolovány osb deskami.
Termosanace byla zahájena dne 29.8. příjezdem techniky a pracovníků firmy a přípravou na termosanaci. K termosanaci byly využity dva horkovzdušné agregáty, potrubí bylo do interiérů vyvedeno přes okna. Dne 30. 8. bylo prováděno vlastní nahřívání. Teplotou se udržovala na dolní hranici nahřívání, tj. od 75 do 80°C, aby bylo zabráněno případným škodám na vnitřních konstrukcích. Za těchto podmínek termosanace trvala necelých 9 hodin při průřezu trámů cca 20 x 13 cm. Po skončení termosanace byla technologie demontována, uklizena a dílo předáno. Úspěšně bylo předejito demontáži stropní konstrukce a je nám potěšením, že informace o vhodnosti námi používané metody horkovzdušné sanace pronikly i na území Maďarska.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo