Úvod Reference Sanace Termosanace věže kostela sv. Barbory v Zábřehu

Termosanace věže kostela sv. Barbory v Zábřehu

Datum: 29.5.2013

Termosanace dřevěných konstrukcí interiéru věže a krovů střechy nad věží kostela sv. Barbory v Zábřehu na Moravě byla pokračováním zachraných akcí občanského sdružení Svatá Barbora Zábřeh, jehož cílem je zrekonstruovat a uvést k životu někdejší hřbitovní kostel na okraji historického jádra města Zábřehu.

Ze zchátralé stavby bez využití se díky aktivitám občanského sdružení pod vedením Ing. J. Jaška podařilo vytvořit městský skvost, církevní stavbu, která slouží ke kulturním akcím jako jsou například koncerty, přednášky či výstavy.

Po loňské termosanaci krovů nad lodí a presbyteriem kostela přišla na řadu i samotná kostelní věž. Již v roce 2012 bylo zjištěno, že kromě rozsáhlého napadení krovů nad lodí a presbyteriem dřevokazným hmyzem (tesařík krovový) jsou výrazně napadeny i krovy nad věží kostela. Toto napadení se jevilo jako mladšího data, neboť se neprojevovalo destruovanými povrchovými vrstvami dřeva, ale pouze velkým množstvím čerstvých výletových otvorů (3 – 6 mm) a kupičkami požerkového prášku. Velký počet těchto výletových otvorů byl detekovám z velké části především pouze ve spodní části konstrukce mansardové střechy veže: ve stojkách a vzpěrách stojaté stolice, ve vazných trámech 1. i 2. patra krovů věže a v pozednicích. V nižších patrech vlastní věže (4. NP a 5. NP) se aktivita dřevokazného hmyzu projevovala spíše na mladších dřevěných deskách podlah. Velmi ojediněle se na některých dřevěných prvcích nalézaly i výletové otvory dřevokazného hmyzu z čeledi červotočovití (1,5 – 3 mm). Vzhledem k plošnému napadení dřevěných konstrukcí i vysoké stavbě vlatsní věže bylo jedniným řešením právě využití metody termosanace. Rozsah termosanace lze omezit na prostory veže, obsahující dřevěné konstrukce, tedy na 3. – 7. NP věže.

Přípravné práce vlastní realizace termosanace byly zahájeny 27. května 2013. Vzhledem k výšce kostelní věže, bylo nutné k jejímu průčelí postavit lehké hliníkové lešení, které by sloužilo horkovzdušnému potrubí jako opěrná konstrukce. Nejprve byly k lešení přistavěny dva horkovzdušné agregáty a teprve od nich se podél lešení instalovalo potrubí. Do nitra věže se potrubím procházelo přes menší oválné okno ve 3. NP věže. Vývod prvního potrubí byl umísten pod stropem 3.NP, druhé potrubí bylo vyvedeno až do úrovně zvonu v 5. NP. Následovalo izolování všech míst, kterými by mohl vháněný horký vzduch unikat: trojice vysokých zvonicových oken v 5. NP, světlíku v 7. NP, a pod. Stejně tak byl termofólií obalen historický zvon. Následovalo instalování elektronických termočlánků (teploměrů) do vybraných dřevěných konstrukcí, jejichž kabeláž byla svedena k centrále ve 2. NP věže za kůrem. Odtud byl následný proces vlastní termosanace sledován a monitorován.

Vlastní temrosanace byla zahájena 28. 5. 2013 v 7:00 spuštěním obou horkovzdušných agregátů. První konstrukce dosáhly likvidační teploty 55°C již kolem 13.hodiny odpoledne. Nejpomaleji akumulovaly teplo masivní dubové trámy nesoucí 4. a 5. NP věže. Termosanaci bylo možno prohlásit za úspěšně provedenou kolem 19. hodiny. Celková délka termosanace se pohybovala okolo 12 h.

Po dokončení demontáže a úklidu termosanační techniky následovala příprava prostoru na provedení ochranného preventivního insekticidního nástřiku dřevěných konstrukcí a vlatsní penetrace, která by měla termosanací ošetřenou konstrukci ochránit před dalším možným napadením dřevokazným hmyzem.

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo