Úvod Reference Sanace Termosanace zvonice věže kostela sv. Jakuba v Brně

Termosanace zvonice věže kostela sv. Jakuba v Brně

Datum: 7.10.2012

Naše společnost dostala důvěru správce jedné z nejvýznačnějších brněnských památek – kostela sv. Jakuba v centru města – a byla požádána o provedení záchranné termosanace nosné trámové konstrukce části zvonice hlavní věže kostela. Ta byla částečně napadena dřevokazným hmyzem – tesaříkem krovovým.

brno1

Jelikož je kostel Národní kulturní památkou a představuje jednu z nejcennějších sakrálních architektur Moravy, muselo být stejně citlivě přistoupeno i k této zakázce.  Realizaci předcházela jednání s Národním památkovým ústavem, církví i Magistrátem města Brna. Všechny otázky byly zodpovězeny a povolení vydána.

K vlastní realizaci záchranné sanace bylo přistoupeno ve dnech 3. – 5. 10. 2012. Jako opora pro vedení horkovzdušného potrubí bylo při severní stěně věže kostela postaveno odbornou firmou lehké hliníkové lešení (kotvy byly po skončení akce a demontáži odborně zapraveny restaurátorem panem Přemyslem Blažíkem). Po instalaci potrubí podél lešení a jeho prostupu do zvonice přes vysoké zvonové okno v severní stěně kostela, byla ústí potrubí rozmístěna v interiéru před a za velký zvon. Následovalo pečlivé zaizolování podlahy nad sanovaným trámovým stropem termoizolační fólií, aby byl vytvořen jakýsi uzávěr, jež zabrání úniku vháněného nahřátého vzduchu. Podobně byla zaizolována i velká dřevěná okna zvonice. Poslední součástí příprav bylo instalování elektronických teplotních čidel do sanované dřevěné konstrukce (do jejích nejchladnějších míst), do prostoru nad termofólii a do dvou výškových úrovní sanovaného zvonového patra. S ohledem na přítomnost vedení mobilního operátora skrz sanovanou část zvonice, byly tyto kabely v chráničkách navíc obaleny izolací a k nim umístěno zvlášť jedno z teplotních čidel. Podmínkou bylo nepřekonat teplotu 90°C v tomto místě.

Samotná termosanace trámové nosné konstrukce části zvonice věže kostela sv. Jakuba byla spuštěna po půl 7 ráno dne 4. října. Náběh teplot probíhal plynule. V 7:00 byla teplota v prostoru kolem 50°C, v poledne mezi 70°C a 80°C, kolem 16. hodiny to bylo již kolem 85°C. S ohledem na kabely mobilního operátora se s teplotou v prostoru výše neuvažovalo. Prohřívání dřevěných prvků probíhalo mnohem pomaleji. Jednalo se totiž o masivní (min. 30 x 30 cm v průřezu) dubové trámy, kterými teplo prostupuje jen velmi pomalu. První termočidla umístěna v těchto trámech dosáhla hodnot 55°C teprve kolem 18. hodiny (tedy po takřka 11 a půl hodinách nahřívání), poslední až v půl 11 večer. Samotné nahřívání pak bylo úspěšně ukončeno v půl 12 večer. Jak bylo výše řečeno, prohřívání takto masivních trámů z tvrdého dřeva probíhá velmi pomalu, avšak tyto prvky následně velmi dlouho teplotu stále akumulují. Mnohé z prvků měly ještě druhý den, tj. 8h po skončení nahřívání teplotu stále pouze několik málo °C pod 50°C. Žádný z živých organismů v takovýchto prvcích nemohl přežít.

V další etapě prací byla termosanační technika demontována a sanovaný prostor uveden do původního stavu. Součástí prací byl i preventivní posanační insekticidní nátěr, aby byla dána 100% jistota, že do ošetřené konstrukce nevnikne zvenčí nový dřevokazný hmyz.

brno2

  Napište nám

  Partneři

  • propamatky.cz
  • vsb-stavebni-ostrava
  • vsb-elektrotechnika
  • tu-zvolen
  • karlova-univerzita
  • elektrotechnika
  • fast
  • cvut-praha
  • univerzita-bratislava
  • univerita-zilina
  • mendelu
  • drevarsky-ustav-breznice
  • mbu
  • macro-praha
  • vta
  • msk
  • avo