STOPka má nového člena

Praha – Společnost pro technologie ochrany památek – STOP je zájmovým sdružení profesionálů zabývajících se problematikou ochrany památek. Za jeden z klíčových cílů si klade zlepšení komunikace mezi památkáři, technology a restaurátory a rovněž posílení informovanosti odborné veřejnosti o aktuálních problémech památkové péče.

STOPka pořádá semináře, na kterých přednášejí na vybraná témata odborníci různých profesí, vydává vlastní odborné publikace a zpřístupňuje závěry, doporučení a stanoviska z odborných setkání.

Součástí tohoto exkluzivního týmu odborníků a garantem sekce dřevěných konstrukcí se v červnu 2017 stala Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, vedoucí Metodického pracoviště společnosti Thermo Sanace s. r. o. Ke členství ve výkonném výboru společnosti nebyla Dr. Nasswettrová přizvána nikterak nahodile. Na poli vědy není personou neznámou, neboť má za sebou řadu významných počinu v oblasti základního i aplikovaného výzkumu. Věnuje se ochraně dřeva, odborným průzkumům a posudkové činnosti v oblasti dřevěných konstrukcí, staveb a artefaktů umělecké povahy, inovacím v oblasti nedestruktivních metod zkoumání dřeva a metodám sanace nejen historických objektů. Je autorkou nebo spoluautorkou více než stovky publikací v impaktovaných i nerecenzovaných časopisech a sbornících a spoluautorkou šesti užitných vzorů.

Více o  STOP a jejich členech v odkazu: https://www.pamatky-stop.cz/

Komentovat:

Partneři

 • propamatky.cz
 • vsb-stavebni-ostrava
 • vsb-elektrotechnika
 • tu-zvolen
 • karlova-univerzita
 • elektrotechnika
 • fast
 • cvut-praha
 • univerzita-bratislava
 • univerita-zilina
 • mendelu
 • drevarsky-ustav-breznice
 • mbu
 • macro-praha
 • vta
 • msk
 • avo