Tesání trámů jako životní filozofie

Tisková zpráva

Tesání trámů jako životní filozofie

 

Klášterec nad Ohří – Ve dnech 2. – 5. března 2017 jsme se zúčastnili tesařského workshopu nazvaného „Tesání širočinou“. Tušili jsme, že nás čeká velmi nevšední týden, protože Tesařská huť, která workshop organizuje, považuje šíření tradičních postupů opracování kulatiny za své výsostné poslání. Už sám název tohoto sdružení tesařů vědomě odkazuje a navazuje na středověké stavební a umělecké organizace, jejichž um dodnes obdivujeme například na gotických katedrálách.

Dědictví otců

Seznámení na počátku prvního pracovního dne doprovázely intenzivní přeháňky a silné poryvy větru. Naše odhodlání však bylo pevné a přijetí natolik srdečné, že jsme se s vervou pustili do práce. Postupně jsme si osvojili základy techniky výroby tesaných trámů od šňoření, přes vrubování a hrubování až po královskou disciplínu, kterou je lícování sekerou zvanou širočina. Tesařští mistři nám své znalosti a dovednosti předávali s velikou pokorou a úctou k tradici a práci našich předků.

Řemeslo jako cesta sounáležitosti jednotlivce a univerza

Každý večer nás čekala přednáška, jež rámovala a doplňovala to, s čím jsme se seznámili při praktickém nácviku. Hloubka myšlenek, které jsme v debatách načerpali, by obstála i na akademické půdě. Zvláště zamyšlení o trpělivosti, jako základní vlastnosti správného řemeslníka, zasáhlo bezezbytku každého. Až teprve během tohoto semináře jsme si uvědomili, že řemeslo není jen cestou k vytvoření krásného díla, ale a to zejména cestou kultivace osobnosti člověka – řemeslníka, který bez disciplíny a sebekázně mistrovství nedosáhne. Získali jsme tak jedinečnou příležitost nejen vidět, ale také zažít, že tesání trámů není jen bezduché sekání sekerou pokud možno do jednoho místa, ale může se stát opravdovou meditační technikou a snad i kontemplací sui generi, při níž se člověk niterným způsobem stává součástí stvořitelského díla a také součástí dějin, protože používá tytéž postupy a nástroje, jaké před námi po staletí používaly generace našich předků a pěvně věřím, že budou i generace našich dětí a vnuků. V tomto ohledu lze tedy tesařskou práci chápat jako něco, co nás obohacuje a překračuje zároveň. Snad to i částečně souvisí s tím, proč se Ježíš z Nazareta narodil právě do rodiny tesaře.

Vzájemné sdílení zkušeností

Se stejným zaujetím a respektem, s jakým nám předávali své zkušenosti, byli naši učitelé sto naslouchat i zkušenostem našim a výkladu našeho způsobu práce a úsilí o záchranu historických dřevěných konstrukcí technologií horkovzdušné sanace. Výtečná kuchyně paní Kosturové a večerní debaty v šenku U podkovy náš dojem sounáležitosti jen umocnily. Po několika dnech jsme se společenstvím tesařských mistrů natolik splynuli, že se nám neloučilo snadno. Podobně jako dětem, které prožily báječné prázdniny v přírodě a vrací se do všední reality svého města. Naše zkušenost je jednoznačná – širočina je pracovním nástrojem pro člověka pokorného se široce otevřeným a vnímavým srdcem. S Tesařskou hutí jsme se neviděli naposledy.

Marek Matějek

Komentovat:

Partneři

 • propamatky.cz
 • vsb-stavebni-ostrava
 • vsb-elektrotechnika
 • tu-zvolen
 • karlova-univerzita
 • elektrotechnika
 • fast
 • cvut-praha
 • univerzita-bratislava
 • univerita-zilina
 • mendelu
 • drevarsky-ustav-breznice
 • mbu
 • macro-praha
 • vta
 • msk
 • avo