Účast naši společnosti na semináři věnovanému aplikovanému výzkumu v ČR

Společnost Thermo Sanace se 26. dubna 2016  zúčastnila semináře s názvem Aplikovaný výzkum v ČR, který předcházel tradičnímu každoročnímu Valnému shromáždění Asociace výzkumných organizací (dále jen AVO). AVO je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum v komerční sféře, tedy mimo sektor vysokých škol a Akademie věd. V současnosti má asociace 88 členů z toho 80 právnických a 8 fyzických osob. Členská základna je široká, od technických věd, přes zemědělství, informační technologie, přírodní vědy, chemii, společenské vědy až po medicínu. Členem asociace se může stát každá fyzická a právnická osoba, která vyvíjí činnost v oblasti výzkumu a vývoje a je připravena respektovat stanovy organizace. V minulém roce Asociace slavila již dvacet pět let od svého vzniku. Panelové diskuse na semináři AVO se zúčastnil kromě Pavla Bělobrádka také nedávno zvolený předseda Technologické agentury ČR pan Petr Očko, dále Tomáš Novotný náměstek ministra průmyslu a obchodu a ředitelka odboru výzkumu Ministerstva zemědělství Pavlína Adam. Průběh diskuse moderoval viceprezident Jan Nedělník. V panelové diskusi zazněla velmi často diskutovaná otázka, jak zlepšit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou. Na obtíže s pojené s tímto procesem navazování spolupráce a transférem výsledků do praxe, tedy jejich integrování do procesu, produktu či služby, ve své praxi také velmi často narážíme. Diskuse byla plodná, ale je zřejmé, že bude nutné vést ještě mnoho debat a zejména reálných kroků než se podaří tyto cesty vyšlapat, ale hledání inspirace u zahraničních kolegů je určitě dobrým krokem. Jako společnost jsme rádi, že jsme se semináře mohli zúčastnit, považujeme ji za velmi přínosnou, jsme potěšeni ze členství a budeme se snažit o aktivní účast.

Celý článek a fotogalerii je možné si prohlédnout na blogu asociace (ZDE).

Komentovat:

Partneři

 • propamatky.cz
 • vsb-stavebni-ostrava
 • vsb-elektrotechnika
 • tu-zvolen
 • karlova-univerzita
 • elektrotechnika
 • fast
 • cvut-praha
 • univerzita-bratislava
 • univerita-zilina
 • mendelu
 • drevarsky-ustav-breznice
 • mbu
 • macro-praha
 • vta
 • msk
 • avo